This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #660

Lỗi cài đặt Miktex 2.5 với Win 7

Added by almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 03-04-2010
Priority: Normal Due date: 10-04-2010
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: hệ thống: miktex
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 2/2

Description

Các bác cho em hỏi vấn đề sau:
- em mới cài win 7 trên laptop của em, giờ em muốn cài Miktex 2.7 bản full vào nhưng chương trình chạy đến lúc cuối thì lại thông báo lỗi sau

- em đã cài đi cài lại nhiều lần mà vẫn bị vậy, trong khi cài trên XP thì ngon lành
Gửi các bác file log để các bác xem cho rõ.
Cảm ơn các bác nhiều!

setup-2010-04-03-15-30.log - file log lỗi cài đặt miktex (65.7 kB) , 03-04-2010 03:59

History

Updated by almost 3 years ago

 • Due date set to 10-04-2010
 • Category set to hệ thống: miktex
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2010_help

Updated by almost 3 years ago

  Một số bạn đã báo lỗi cài đặt không thành công miktex 2.7 trên Windows Vista. Do đó, cách tốt nhất là bạn nên thử Miktex 2.8. Chúc thành công!

  Updated by almost 3 years ago

   cảm ơn thầy, em đã cài bản 2.8 ngon lành

   Updated by almost 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 0 to 100
   • Resolution set to Fixed