This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #669

Chỉnh cỡ chữ cho những chỗ khó chỉnh?

Added by tuonglientex almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 18-04-2010
Priority: Normal Due date: 25-04-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Thân em như hạt tám xoan
Thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà.

Vấn đề của em đó là đang làm khóa luận với cỡ chữ 14pt. Nhưng phần chữ tự động hiện ra trong các lệnh: \chapter{Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu} (ví dụ thế) lại được phóng quá to, như trong lệnh trên chiếm đến cả nửa trang giấy, nhìn không khác gì khuôn mặt trái xoan lại có 2 cái răng bản cuốc ở trên :)).
Vậy thì có thể chỉnh được cỡ chữ ở những phần đó không ?. Xin cảm ơn.

History

Updated by ngocson almost 3 years ago

 • Votes: 1/1

Bạn hoàn toàn có thể chỉnh được cỡ chữ trong các phần chương, mục, references... bằng cách định nghĩa lại các lệnh chapter, section. Có thể tham khảo chính file book.cls của latex. Tuy nhiên, mình không khuyến khích bạn làm điều này. Thử dùng gói fancy chapter xem. Tải ở đây: [[http://www.ctan.org/tex-archive/help/Catalogue/entries/fncychap.html]].

tuonglientex wrote:

_Thân em như hạt tám xoan Thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà._

Vấn đề của em đó là đang làm khóa luận với cỡ chữ 14pt. Nhưng phần chữ tự động hiện ra trong các lệnh: chapter{Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu} (ví dụ thế) lại được phóng quá to, như trong lệnh trên chiếm đến cả nửa trang giấy, nhìn không khác gì khuôn mặt trái xoan lại có 2 cái răng bản cuốc ở trên :)). Vậy thì có thể chỉnh được cỡ chữ ở những phần đó không ?. Xin cảm ơn.

Updated by tuonglientex almost 3 years ago

  Cái gói fancy chapter này đúng là hay kinh khủng :). Cảm ơn ngocson nhiều.

  Updated by almost 3 years ago

  • Due date set to 25-04-2010
  • Category set to định dạng: layout, header,...
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to anhhk
  • Target version set to 2010_help
  • % Done changed from 0 to 20

  Updated by tuonglientex almost 3 years ago

  • Votes: 1/1

  Em chưa hiểu cấu trúc lệnh trong gói fancy này lắm, mong được giải thích :

  \ChNameVar{\fontsize{14}{16}\usefont{OT1}{phv}{m}{n}\selectfont}
  \ChNumVar{\fontsize{60}{62}\usefont{OT1}{ptm}{m}{n}\selectfont}
  

  Ở đoạn {14}{16} rồi {60}{62} ý ạ.

  Updated by tuonglientex almost 3 years ago

   Sau thời gian tinh chỉnh cho vừa mắt, kết quả là tìm được một số dòng lệnh có thể tạm nhìn được:

   \usepackage[style]{fncychap}
   \ChNameUpperCase 
   \ChNameVar{\raggedright \bfseries\normalsize\rm}
   \ChRuleWidth{1pt}
   \ChTitleUpperCase 
   \ChNumVar{\raggedright\bfseries\normalsize}
   \ChTitleVar{\raggedright\bfseries\Large\rm}
   

   Updated by tuonglientex almost 3 years ago

   • Votes: 1/1

   Em đã đi in thử và cho kết quả cũng rất khả thi, tuy nhiên cần chỉnh lại một chút như: xóa lệnh \rm, thay đổi cỡ tất cả lên: \Large.

   Updated by almost 3 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 20 to 100
   • Resolution set to Fixed