This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #685

Kí hiệu ``vi phân của hàm số, vi phân của biến số''!

Added by nqt almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 01-05-2010
Priority: Normal Due date: 08-05-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: định dạng: công thức toán
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Hi! Mình có chú ý: hầu như kí hiệu vi phân được dân Toán ``chuẩn hoá'' bởi chữ d (có lẽ viết tắt từ d ifferential, sách toán nào có vi phân, tích phân đều dùng nó đấy). Vậy thì trong \LaTeX có lệnh gì ( đã được định nghĩa sẵn thì tốt hơn ) để typeset nó hông nào!

History

Updated by almost 3 years ago

  Theo mình thấy, chữ d có thể gõ bình thường mà, đâu cần phải dùng lệnh gì đâu. Ngoài ra cũng có sách ký hiệu khác, dùng lệnh \partial

  Updated by tanphu almost 3 years ago

   Theo mình thì chữ d kí hiệu vi phân trong Toán đúng chuẩn phải in đứng chứ không in nghiêng. Do đó nên dùng \mathrm{d}. Bạn có thể tự định nghĩa lệnh này rồi dùng.

   Updated by almost 3 years ago

   • Due date set to 08-05-2010
   • Category set to định dạng: công thức toán
   • Status changed from New to Assigned
   • Assigned to set to anhhk
   • Target version set to 2010_help
   • % Done changed from 0 to 30

   Nhật: trong lớp TeXBasic 200810, mình có nêu cách xử lý các toán tử vi phân. Cách mình làm (tương tự) như sau

   % \usepackage{amsmath}
   \def\opd{\mathrm{d}\;}  % op => operator
   

   Hoặc

   % \usepackage{amsmath}
   \DeclareMathOperator{\opd}{d}
   

   rồi dùng như sau: $\int f(x) \opd x$

   Updated by nqt almost 3 years ago

    Cảm ơn các bạn!

    Lang thang trên web, mình cũng tìm được tài liệu của tác giả, định nghĩa sẵn lệnh \dfr tạo chữ d cho toán tử vi phân giống như các bác nè!

    http://dust.ess.uci.edu/doc/tex/

    Và lệnh \newcommand{\dfr}{\mathrm{d}} được tạo ra, tác giả đó sử dụng đấy (trong gói csz.sty mà anh ta tự định nghĩa)

    Updated by almost 3 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 30 to 100
    • Resolution set to Fixed

    Updated by almost 3 years ago

     nqt wrote:

     Lang thang trên web, mình cũng tìm được tài liệu của tác giả, định nghĩa sẵn lệnh dfr tạo chữ d cho toán tử vi phân giống như các bác nè!

     Không giống đâu. Dùng thử đi rồi kết luận :D