This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #688

tên tác giả (author) khi dùng biblatex.sty!

Added by nqt almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 04-05-2010
Priority: Normal Due date: 15-05-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: bảng: index, bibtex
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Hì! Mình mới cài đặt và cho chạy thử một số ví dụ gói biblatex.sty (có kèm sẵn theo gói)
 • Biên tập cho file .bib (thì mình dùng phần mềm JabRef)
 • Mình đọc và biết quy ước để nhập dữ liệu cho tên nhiều tác giả (làm theo phần mềm JabRef), ví dụ:
   Nguyễn Đình Trí and Tạ Văn Đĩnh and Nguyễn Hồ Quỳnh
  

  (Nhóm tác giả của cuốn Toán học cao cấp, nhà xuất bản giáo đục đó)
  Lúc đầu, mình hổng biết nên chơi: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh thì lúc biên dịch thì hổng thấy dấu phẩy nào trong nhóm 3 tác giả!
  Nhưng chơi theo kiểu có toán tử and thì lúc biên dịch, mình thấy kết quả như sau:
   Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh and Nguyễn Hồ Quỳnh
  

  Rõ là tốt hơn, nhưng tài liệu tham khảo tiếng Anh thì đẹp, chứ tiếng Việt mà có chữ and thì hổng ổn rùi (vì ta đang sử dụng tiếng Việt)! :P
  Câu hỏi:
 • Có cách nào đó, biến chữ and (đối với tiếng Việt thì đáng... ghét) thành dấu phẩy (,) hoặc chữ không nào!
 • Nếu ta biết cách đổi chữ and thành chữ thì chúng ta có thể đổi những chữ khác nữa, chẳng hạn: editor.

History

Updated by almost 3 years ago

 • Due date set to 15-05-2010
 • Category set to bảng: index, bibtex
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help

Updated by tuonglientex almost 3 years ago

  bạn thử dùng chính cái phần mềm để gõ code TeX để tạo file.bib xem có được không.

  Updated by nqt almost 3 years ago

   Ý của bạn tuonglientex là dùng phần mềm khác (hổng phải là JabRef) để tạo file .bib hì!
   Ồ! Phần mềm JabRef chỉ giúp chúng ta quản lí thư viện tài liệu tham khảo thôi!

   Quy định: có toán tử and do \TeX mà (khi có nhiều tác giả)! Mình mày mò mới biết điều này! :)

   Updated by nqt almost 3 years ago

   • Votes: -1/1

   Hì! Mình giải quyết tạm được vụ này rùi! (Tàm tạm thôi nha!)
   Cách giải quyết của mình là:
   Tìm file english.lbx có sẵn trong gói biblatex.sty nằm trong thư mục lbx của gói biblatex.sty.
   Một, hai, ba, mở file bằng Winshell rồi, liều tìm dòng 317 trong trình soạn thảo Winshell (nó thấy như vậy) có đoạn như sau:

    and       = {{and}{and}},
   

   mình thay bằng dòng này
    and       = {{and}{và}},
   

   Lưu ( Save ) rồi chép thẳng file english.lbx vào thư mục chứ file .tex mà mình cần biên dịch.
   Ồ la la! Thành công rùi.
   PS: Cách giải quyết này là tạm thời thôi bởi có nhiều thuật ngữ liên quan đến tài liệu tham khảo (mà sách tiếng Việt ... hổng có).
   Ồ chà chà! Liều và phê thiệt :)

   Updated by almost 3 years ago

    Dùng biblatex à? Sao không đọc tài liệu của biblatex?

    Updated by almost 3 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 0 to 100
    • Resolution set to Fixed