This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Support #692

Phần mềm convert *.bmp thành *.jpg (.png; .pdf) miễn phí!

Added by nqt almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 13-05-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Hì! Ta biết rằng: \TeX không thấy (hoặc là mình hổng biết cách chèn!) đuợc file bmp khi chèn file này vào văn bản và biên dịch.
Mình tìm đuợc phần mềm, thú vị, đặc biệt là miễn phí nè:
[[http://wareseeker.com/Graphic-Apps/free-image-converter-1.05.zip/3509164]]
Bây giờ, chúng ta dễ dàng thực việc convert file .bmp thành .pdf (hoặc .png) rùi. :)

History

Updated by almost 3 years ago

 • Category set to hình vẽ: nói chung
 • Status changed from New to Closed
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 100
 • Resolution set to Fixed

Cảm ơn nqt đã chia sẻ :)

Những bài viết kiểu này nqt có thể để ở dạng tài liệu wiki, sau này tìm kiếm dễ hơn. Công cụ thì có rất nhiều. Mình cũng đã đề cập công cụ có thể chạy trên web luôn (khỏi cài) ở Images Web Converter (nqt có thể sửa bài viết đó để bổ sung thêm các công cụ khác chạy trên web). Nếu không thích chạy web thì theo mình, công cụ tốt nhất là ImageMagick (chạy ở chế độ dòng lệnh)

Updated by texer almost 3 years ago

 • Votes: 1/1

Thật ra trong hệ cài đặt chương trình biên dịch TEX đã có hỗ trợ sẵn các công cụ này rồi. Chẳng hạn, với chương trình biên dịch MiKTeX, các bạn có thể làm các bước sau.

 1. Chuyển file ảnh BMP thành JPG, PNG: Dùng Windows Paint mở file BMP và lưu lại file thành JPG. Hoặc dùng công cụ sau: http://www.softpedia.com/progDownload/Any-BmpToJpg-Download-57085.html
 2. Chuyển file JPG thành EPS:
  1. Đối với ảnh trắng đen: bmeps -t jpg file.jpg file.eps
  2. Đối với ảnh màu: bmeps -c -t jpg file.jpg file.eps
  3. Chuyển EPS thành PDF: ps2pdf file.eps file.pdf

Như vậy bạn vừa có các định dạng EPS và PDF của ảnh ban đầu và có thể dùng với LATEX hoặc PDFLATEX.

Updated by almost 3 years ago

  texer wrote:

  ... Như vậy bạn vừa có các định dạng EPS và PDF của ảnh ban đầu và có thể dùng với LATEX hoặc PDFLATEX.

  Great tips :)

  Updated by nqt almost 3 years ago

   Cảm ơn ztexer nhiều! Khoẻ lắm rùi :)