This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #694

Chỉnh lại phong cách số thứ tự và ngắt đoạn

Added by tuonglientex almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 17-05-2010
Priority: Normal Due date: 23-05-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Vấn đề của em là em có 2 vấn đề như sau:

 1. Số thứ tự của trang theo yêu cầu báo cáo là phải ở góc bên phải của trang giấy? (thường thì nó ở giữa)
 2. Khi dùng lệnh \\ và nhấn Enter để xuống dòng thụt đầu dòng nhưng văn bản đoạn sau sẽ cách ra thêm một khoảng nữa, OK. Nhưng nếu muốn chỉ xuống dòng và thụt đầu dòng (không cách khoảng giữa các khối văn bản) thì phải làm thế nào ạ?

Em xin cảm ơn

History

Updated by almost 3 years ago

 • Due date set to 23-05-2010
 • Category set to định dạng: layout, header,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 50
 1. Bạn tìm hiểu gói titlesec đã có nhiều ví dụ ở trang web này
 2. Yêu của của bạn ... rất "quái", chẳng biết theo luật lệ nào. Bạn có thể dùng lệnh \hspace*{12pt} ngay sau \\ xem

Updated by ngocson almost 3 years ago

 • Votes: 1/1

Vấn đề về số thứ tự của trang bạn có thể dùng gói fancy header để điều khiển. Tôi thấy nó khá đơn giản khi nó cho phép bạn điều khiển 6 đối tượng: header trái, phải, giữa và footer trái, phải, giữa. Dưới đây là một ví dụ:

\documentclass[11pt]{article}
\usepackage{fancyhdr}

\pagestyle{fancy}

\rhead{Right top}
\chead{Middle top}
\lhead{Left top}
\rfoot{\thepage} %\thepage là số trang hiện tại.
\cfoot{}
\lfoot{Left bottom}

Bạn có thể tham khảo thêm ở fancyhdr manual

Câu hỏi thứ hai, nếu bạn muốn xuống dòng, mình nghĩ nên dùng một khoảng trắng thì tiện hơn vì mã nguồn cũng dễ đọc hơn. Thông thường, khoảng cách dòng sẽ rộng hơn khoảng cách dòng bình thường một khoảng được xác định bởi \parskip và nó có thể được điều chỉnh bởi. Muốn cho nó không cho cách khoảng giữa các khối văn bản thì đặt \parskip là zero:

\setlength{\parskip}{0pt}

Updated by tuonglientex almost 3 years ago

  Rất cám ơn Ngoc Son. Dù sao thì ngay lúc này đây em hơi hẫng hụt vì trường lại yêu cầu để số thứ tự ở giữa :))

  Updated by almost 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 50 to 100
  • Resolution set to Fixed