This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #695

Mail Merge - điền mẫu đơn với Latex

Added by almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Rejected Start Date: 21-05-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2010_help
Resolution: Rejected
Votes: 2/2

Description

Chào mọi người, trước đây em có đọc sơ qua 1 tài liệu của thầy Nguyễn Thái Sơn hướng dẫn điền mẫu đơn bằng Latex, nhưng giờ em tìm lại mà ko thấy tài liệu đó, mọi người có ai biết về vấn đề này thì xin thỉnh giáo.
Cảm ơn nhiều!

History

Updated by almost 3 years ago

  • Category set to -- chủ đề khác
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to anhhk
  • Target version set to 2010_help
  • % Done changed from 0 to 10
  1. Bạn có thể tìm ở diễn đàn của khoa Toán hoặc liên hệ với thầy Sơn cho nhanh :)
  2. Trong trường hợp không tìm ra, bạn có thể đặt ra yêu cầu cụ thể hơn để mình có định hướng. Mình chưa dùng mail merge bao giờ cả :))

Updated by almost 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Rejected
  • % Done changed from 10 to 100
  • Resolution set to Rejected