This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #700

In ấn bài trình chiếu beamer

Added by tuonglientex almost 3 years ago. Updated almost 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 15-06-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: trình diễn: beamer
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Em muốn in bài trình diễn (dùng beamer) với kiểu sau: 2 frame vào một trang A4 . Việc này có vẻ rất đơn giản với power point nhưng với anh beam thì các cửa hàng in mà em đến đã bó tay. Giải pháp tình thế là in ngang cả cái frame nhưng thế thì rất khó theo dõi ~~. Vậy thì phải làm thế nào để in ?

History

Updated by nqt almost 3 years ago

  Nếu bạn dùng chương trình foxit reader để đọc file pdf này thì: chế độ in của nó rất mạnh, bạn có thể tìm hiểu nhé.

  Updated by nqt almost 3 years ago

  • Votes: 1/1

  Thực tế, khi dùng lớp beamer.cls để trình diễn, mình thường dùng tuỳ chọn handout cho lớp này.

  \documentclass[handout]{beamer}
  

  Sau đó, mình nạp dòng sau
  \pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper, second left =2cm, border shrink=10mm]
  

  Dòng này thực hiện việc in 2 frame của beamer.cls vào 1 trang* A4*, với lề trái là 2cm, và "khoảng cách" giữa các frame là 10mm.
  Chúc bạn thành công.

  Updated by tuonglientex almost 3 years ago

   Ôi, đây chính là cái em cần tìm :) cảm ơn nqt nhiều lắm. Tất nhiên là muốn dùng được thì ta phải nạp thêm:

   \usepackage{pgfpages}
   

   Updated by almost 3 years ago

   • Category set to trình diễn: beamer
   • Status changed from New to Closed
   • Assigned to set to nqt
   • Target version set to 2010_help
   • % Done changed from 0 to 100
   • Resolution set to Fixed