This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Support #701

gói ionumbers.sty trợ giúp việc

Added by nqt almost 3 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Rejected Start Date: 15-06-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2010_devel
Resolution: Rejected
Votes: 1/1

Description

Hôm trước, mình có bàn về dấu phẩy thập phân theo kiểu Việt Nam theo link #664.

Hì! Mình thấy rằng: gói ionumbers.sty trợ giúp việc này tốt hơn nhiều.

\usepackage[thousands=point, decimal=comma, thousandths=phantom, autothousandths=true]{ionumbers}

Ví dụ, ta nhập vào file tex nội dung sau: 1,234,333.5552224
Với tuỳ chọn này thì văn bản sẽ cho ta:

 • thousands=point: phần ngăn cách "nhóm ba chữ số phần nghìn" là dấu chấm ( *.* ) 1.234.333
 • decimal=comma: phần ngăn cách chữ số thập phân là dấu phẩy ( *,* ) 333,555
 • thousandths=phantom: phần ngăn cách "nhóm ba chữ số ở phần thập phân (sau dấu phẩy) là "khoảng trắng" $333,555 222 4$
 • autothousandths=true: việc nhóm này là tự động đặt khoảng trắng "nhóm ba chữ số ở phần thập phân (sau dấu phẩy)"

Còn nhiều lắm, bạn có thể tham khảo trong tài liệu của nó. Mình kèm ví dụ của nó thôi.

Hay thiệt! Ta chơi tiếng anh thì .. xuất ra tiếng Việt cũng được mà.

ionumbers_test.pdf (60.8 kB) nqt, 15-06-2010 11:53

isonumsThi.sty - gói isonums.sty được sửa thành gói isonumsThi.sty (5.9 kB) nqt, 22-06-2010 06:41

History

Updated by almost 3 years ago

 • Status changed from New to Assigned

Updated by almost 3 years ago

 • Target version set to 2010_devel
 • % Done changed from 0 to 10

Cảm ơn nqt. Mình sẽ chuyển bài này sang trang wiki giúp bạn nhé.

Lâu rồi bữa ni mới tái xuất giang hồ nhỉ :) Chúc sức khỏe, thành công!

Updated by nqt almost 3 years ago

  Hic! Gói ionumbers.sty đụng với gói dethi.sty của thầy Nguyễn Hữu Điển rùi!
  Nếu mình nạp cùng một lúc cả hai gói này thì nó báo lỗi! Hic!

  Updated by almost 3 years ago

   No Mr. Điển here, please. Hehe...

   Updated by nqt almost 3 years ago

   Trong lúc chờ đợi việc sửa lỗi cho sự đụng chạm giữa hai gói ionumbers.sty vs gói dethi.sty.
   Mình tạm thời dùng gói isonums.sty phục vụ cho việc đánh dấu thập phân theo kiểu Việt Nam (nếu mình có dùng gói dethi.sty của Mr Điển) này.

   Tuy nhiên,

   Ví dụ: $1,222,333.5$ cho ra được số $1 222 333,5$ mất dấu chấm phân tách nhóm 3 con số rùi (có lẽ tác giả là người Đức nên có cách đánh số kiểu Đức).

   Khi đó,để có thể dùng tốt với kiểu Việt Nam, mình có bổ sung và sửa gói isonums.sty, rồi thu được gói isonumsThi.sty (có kèm theo). Lúc này, ta nạp gói isonumsThi.sty

   \usepackage{isonumsThi} 
   

   Và ta được kết quả tốt rùi đó.
   ví dụ: $1,222,333.5$ thì cho ra được $1.222.333,5$

   Updated by over 2 years ago

   • Status changed from Assigned to Rejected
   • % Done changed from 10 to 100
   • Resolution set to Rejected