This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #703

Thế cận tích phân

Added by xuxu_tit almost 3 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 24-06-2010
Priority: Normal Due date: 30-06-2010
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: định dạng: công thức toán
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

$(x^2+x)\left| {_1^2} \right$.

Mình dùng thế cận tích phân như thế này nhưng không được đẹp lắm. Bạn nào có cách làm đẹp hơn không

History

Updated by almost 3 years ago

 • Due date set to 30-06-2010
 • Category set to định dạng: công thức toán
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help

Updated by nqt almost 3 years ago

 • Votes: 1/1

Hì! Mình viết lại thế này nha! Cũng đẹp mà :)

$\left. (x^2+x)\right|_1^2$

Một ví dụ khác nữa!
$\left. \left(\dfrac{1}{2}x^2+x \right.\right|_1^2$

Updated by xuanquy almost 3 years ago

 • Votes: 1/1

Bạn thử thế này xem!

(x^2+x)\big |_3^4

hoặc có thể dùng các lệnh \bigg, \Bigg nếu muốn to hơn.

Updated by over 2 years ago

 • Status changed from Assigned to Closed
 • Assigned to changed from anhhk to nqt
 • % Done changed from 0 to 100
 • Resolution set to Fixed