This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #705

không dùng được lệnh \textdong của gói textcomp.sty

Added by nqt almost 3 years ago. Updated about 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 25-06-2010
Priority: Normal Due date: 30-06-2010
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Mình đang cố gắng dùng gói textcomp.sty để typeset các kí hiệu tiền tệ của Việt Nam
Hì! Lúc mình biên dịch file thithuTEXTCOMP.tex với nội dung như sau:

\documentclass[a4paper, 12pt]{article}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{charter}
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\textdong
\end{document}

với mục đích là xuất ra kí hiệu đơn vị "đồng" của Việt Nam thì hệ thống báo lỗi.
Mình gởi kèm file .log và bạn nào đã gặp lỗi như mình chưa? có thể sửa được lỗi này không hì?

Trong khi đó, lệnh \textcent (xuất ra kí hiệu đồng xu) và một số lệnh khác vẫn hoạt động bình thường.

thithuTEXTCOMP.log (8.2 kB) nqt, 25-06-2010 21:17

zeichen-textcomp.ps (428.4 kB) nqt, 19-03-2011 12:34

History

Updated by almost 3 years ago

 • Due date set to 30-06-2010
 • Status changed from New to Assigned
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 90

Lỗi là do xung đột với gói charter thôi. Có thể lấy riêng ra ký hiệu việt nam đồng như sau đây. Tham khảo VnTeX Font Selection.

\documentclass[a4paper, 12pt]{article}
\usepackage[TS1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{charter}

\def\mytextdong{{%
 \fontencoding{TS1}%
 \fontfamily{cmr}%
 \selectfont%
 \char150}}

\begin{document}
đây là bờm \mytextdong
\end{document}

Updated by nqt almost 3 years ago

 • % Done changed from 90 to 100

Hì! Cảm ơn bạn nhiều. Mìnhh thực hiện thành công theo cách của bạn rùi :)

Updated by almost 3 years ago

 • Status changed from Assigned to Closed
 • Resolution set to Fixed

Updated by nqt about 2 years ago

Hì. Khi đọc đến chuỗi \char{150}, mình vô tình tìm được tài liệu cung cấp các bảng kí hiệu tương ứng với kí tự nào. Mình gởi file zeichen-textcomp.ps kèm theo. :)