This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #708

Làm thế nào để tên chương bắt đầu là 6: Chương 6???

Added by xuanquy over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 06-07-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Bạn nào biết cách làm thì bảo mình với nhé!
Mình muốn bắt đầu 1 tài liệu là Chương 6, trong đó có các mục 6.1, 6.2,...
Nhưng k biết làm thế nào.
Xin cảm ơn!

History

Updated by tuonglientex over 2 years ago

  Bạn dùng \chapter{nếu chương không có tiêu đề thì bỏ trống cũng được}

  Updated by tanphu over 2 years ago

   \setcounter{chapter}{6}
   

   hoặc

   \addtocounter{chapter}{6}
   

   Updated by xuanquy over 2 years ago

    Cám ơn bạn.

    Updated by over 2 years ago

    • Category set to định dạng: layout, header,...
    • Status changed from New to Closed
    • Assigned to set to tanphu
    • Target version set to 2010_help
    • % Done changed from 0 to 100
    • Resolution set to Fixed