This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #710

Làm thế nào để cho công thức vào trong một cái khung (hình chữ nhật)?

Added by xuanquy over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 09-07-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tuonglientex % Done:

100%

Category: định dạng: công thức toán
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Bác nào biết thì giúp em nhé! Em cảm ơn.

History

Updated by tuonglientex over 2 years ago

  bạn dùng \fbox{} xem được không. Hoặc nếu mà có cả một liệt kê công thức thì bạn dùng thêm lệnh Bitemize hoặc Benumerate ví dụ như \fbox{\begin{Bitemize} công thức của bạn \end{Bitemize}}

  Updated by tuonglientex over 2 years ago

   Nếu bạn thích khối hộp bóng nữa thì dùng lệnh \shabox, khối hộp kép dùng \doublebox (Lưu ý là phải lắp thêm gói fancybox nữa nhé)

   Updated by over 2 years ago

   • Category set to định dạng: công thức toán
   • Status changed from New to Assigned
   • Assigned to set to tuonglientex
   • Target version set to 2010_help
   • % Done changed from 0 to 50

   Updated by thanhansp over 2 years ago

    xuanquy wrote:

    Bác nào biết thì giúp em nhé! Em cảm ơn.

    Theo mình bạn nên nghiên cứu kỹ gói fancybox là okie, bởi trong đó có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng mình có một kinh nghiệm nhỏ khi dùng gói này là.

    Mình cùng là người thích đóng kuhung những công thức quang trọng, chặng hạnh trong một dãy công thức, hay hệ nhiều phương trình mà bạn muốn đóng khung 1 công thức nhỏ trong đó thì mình có ý kiến này.

    Trong fancybox thì dùng \bof dùng hòa với môi trường equation nhưng nếu bạn dùng riêng rẽ thì bạn có thể dùng lệnh \text{\fbox{$công thức$}}

    Updated by phuoclh over 2 years ago

     thanhansp wrote:

     xuanquy wrote:

     Bác nào biết thì giúp em nhé! Em cảm ơn.

     Theo mình bạn nên nghiên cứu kỹ gói fancybox là okie, bởi trong đó có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng mình có một kinh nghiệm nhỏ khi dùng gói này là.

     Mình cùng là người thích đóng kuhung những công thức quang trọng, chặng hạnh trong một dãy công thức, hay hệ nhiều phương trình mà bạn muốn đóng khung 1 công thức nhỏ trong đó thì mình có ý kiến này.

     Trong fancybox thì dùng \bof dùng hòa với môi trường equation nhưng nếu bạn dùng riêng rẽ thì bạn có thể dùng lệnh \text{\fbox{$công thức$}}

     Theo mình thì không cần dùng gói nào cả. Có sẵn lệnh \boxed đó mà. Bạn thử đi.

     Updated by over 2 years ago

     • Status changed from Assigned to Closed
     • % Done changed from 50 to 100
     • Resolution set to Fixed