This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #711

tạo khung (frame) cho hình ảnh như thế nào?

Added by nqt over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 09-07-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tuonglientex % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Hì! Mình thường dùng lệnh \includegraphics{hinhanh.png} để chèn hinhanh.png vào file tex của mình.
Mình muốn:

 1. Tạo một khung hình chữ nhật bao quanh (round) hinhanh.png với khoảng cách mỗi biên (left, right, top,* bottom*) đến hinhanh.pdf lần lượt là 10pt, 20pt, 30pt, và 40pt (chẳng hạn như vậy).
 2. Khung này, có bóng (giúp hinhanh.png nổi bật hơn).

Khi đó, mình cần phải dùng lệnh chèn hình ảnh như thế nào hỉ?
Mình có kèm theo hình ảnh minh hoạ nữa.

hinhanh.png (19.7 kB) nqt, 10-07-2010 00:00

History

Updated by tuonglientex over 2 years ago

  Bạn thử dùng môi trường figwindow xem, dùng thêm gói fancybox nữa. Mình ví dụ như:

  \begin{figwindow}
  \shadowbox{\includegraphics{hinhanh}}
  \end{figwindow}
  

  Updated by tuonglientex over 2 years ago

   Thực ra thì cũng chả cần dùng figwindow nếu không muốn lồng hình trong đoạn văn (nếu muốn có thể dùng wrapfigure còn đơn giản hơn nhiều). Vậy nên bạn dùng \shadowbox{\includegraphics{} là ổn.

   Updated by over 2 years ago

   • Category set to hình vẽ: nói chung
   • Status changed from New to Assigned
   • Assigned to set to tuonglientex
   • Target version set to 2010_help
   • % Done changed from 0 to 50

   Updated by nqt over 2 years ago

    Cảm ơn bạn nhiều.

    tuonglientex wrote:

    ... dùng shadowbox{includegraphics{} là ổn.

    Dùng lệnh \shadowbox{includegraphics{}} như thế nào rứa? Mình gọi vào thì hệ thống báo lỗi

    ! Undefined control sequence.
    l.7 \shadowbox
    

    Mình kèm ví dụ nè.
    \documentclass[a4paper]{article}
    \usepackage{vntex}
    \usepackage{shadow}
    \usepackage{graphicx}
    \begin{document}
    \shadowbox{\includegraphics{hinhanh}}
    \end{document}
    

    Mà ý của mình hơi khác với cách giải quyết của bạn mà!
    Xem ra, vấn đề của mình chưa hoàn thành được rùi. Hic!

    Updated by tuonglientex over 2 years ago

     Ồ, không phải lắp thêm \usepackage{shadow} mà phải là \usepackage{fancybox}.

     Updated by thanhansp over 2 years ago

      Thực ra để thêm viền hay khung cho hình ảnh ở vị trí tùy bạn chọn mình nghĩ bạn nên kết hợp gói fancybox,graphicx,....

      Updated by over 2 years ago

      • Status changed from Assigned to Closed
      • % Done changed from 50 to 100
      • Resolution set to Fixed