This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #712

tiếng việt cho WinShell theo UTF-8. Hic!

Added by nqt over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Rejected Start Date: 23-07-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: trình soạn thảo: winshell
Target version: 2010_help
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

Hì. Mình thường dùng WinShell để soạn thảo văn bản tiếng Việt cho file tex.
Và khi dùng Tiếng Việt, mình chọn Font: Courier New, Script: Vietnamese và Encoding: UTF-8, (có kèm file hinhtiengviet1.png). Lúc này, việc biên dịch file tex này là bình thường.

\documentclass{article}
\usepackage{vntex}
\begin{document}
Tiếng Việt là một ngôn ngữ
\end{document}

Tuy nhiên, đôi khi mình lỡ tay (thật đáng tiếc!), Font: Courier New, Script: Western và Encoding: UTF-8 (có kèm file hinhtiengviet2.png) thì tiếng Việt bị lỗi rùi.
Bạn nào đã từng bị như mình chưa. Và cách khắc phục như thế nào?

\documentclass{article}
\usepackage{vntex}
\begin{document}
Ti?ng Vi?t là m?t ngôn ng?
\end{document}

Chú ý: Văn bản mình soạn thảo bằng Tiếng Việt dài quá, nếu sửa lại từng lỗi trong file tex thì khổ lắm.

hinhtiengviet1.png (21.3 kB) nqt, 23-07-2010 08:19

hinhtiengviet2.png (21.2 kB) nqt, 23-07-2010 08:19

History

Updated by thanhansp over 2 years ago

  Ko biết bác nào biết ko, chứ mình chỉ sùng texmaker, winedit, kile, Lyx thôi à...

  Updated by ngocson over 2 years ago

   nqt wrote:

   Hì. Mình thường dùng WinShell để soạn thảo văn bản tiếng Việt cho file tex. Và khi dùng Tiếng Việt, mình chọn Font: Courier New, Script: Vietnamese và Encoding: UTF-8, (có kèm file hinhtiengviet1.png). Lúc này, việc biên dịch file tex này là bình thường. [...]

   Tuy nhiên, đôi khi mình lỡ tay (thật đáng tiếc!), Font: Courier New, Script: Western và Encoding: UTF-8 (có kèm file hinhtiengviet2.png) thì tiếng Việt bị lỗi rùi. Bạn nào đã từng bị như mình chưa. Và cách khắc phục như thế nào? [...] Chú ý: Văn bản mình soạn thảo bằng Tiếng Việt dài quá, nếu sửa lại từng lỗi trong file tex thì khổ lắm.

   Theo mình thì việc lỗi này rất khó khắc phục tự động nên phải sửa lại cả rồi. Theo mình bạn nên đổi sang trình soạn thảo khác có hỗ trợ utf-8 tốt hơn. Mình đang dùng Kile khi soạn thảo file dài và texworks cho soạn thảo file ngắn. Nhận định của riêng mình thì chúng rất tốt.

   Updated by nqt over 2 years ago

    Cảm ơn bạn ngocson. Mình đang dùng Windows nên không chơi được với Kile.
    Còn TeXworks ít có công cụ hỗ trợ cho việc đánh các kí hiệu toán học quá.
    Mình đang tập thử dùng TeXmakerX xem sao! Bạn nào có kinh nghiệm thì giúp mình với.

    Khi mới cài và dùng TexmakerX, mình biên dịch thành công file tex bằng latex, nhưng xem file dvi của nó thì hổng được vì trong mục Configure TexMakerX > Commands có thẻ DviViewer thiết lập mặc định gì đó mà không thể xem file dvi bằng nút được. Và mình thiết lập đại

    "C:\Program Files\MiKTeX 2.8\miktex\bin\yap.exe" "?am.dvi" 
    

    Bỏ và thay thế những chữ cái (mình không nhớ là chữ gì) sau ...yap.exe" và thay bởi "?am.dvi" và xem thành công. Bạn nào có thể cho biết ý kiến gì hông?
    PS: Mình thực sự chưa hiểu các kí tự và cú pháp ?am v.v.. Cần tìm hiểu nó thì phải xem ở đâu hỉ?

    Updated by over 2 years ago

     nqt wrote:

     PS: Mình thực sự chưa hiểu các kí tự và cú pháp ?am v.v.. Cần tìm hiểu nó thì phải xem ở đâu hỉ?

     Mình nghĩ câu trả lời nằm ở đây http://www.xm1math.net/texmaker/doc.html#SECTION37

     Updated by over 2 years ago

     • Category set to trình soạn thảo: winshell
     • Status changed from New to Rejected
     • Assigned to set to anhhk
     • Target version set to 2010_help
     • % Done changed from 0 to 100
     • Resolution set to Rejected