This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #716

"Forward/Inverse search" với TexMakerX

Added by nqt over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 02-08-2010
Priority: Normal Due date: 31-08-2010
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: trình soạn thảo
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Hì! Mình mới tập thử dùng TexMakerX.

Trước kia mình có dùng WinShell cùng với MiKTeX 2.8 và việc "xem ngược" tại vị trí con trỏ trong file dvi về mã nguồn file tex là được.

Sau đó, khi chuyển sang thử dùng TexMakerX và mình thiết lập để có thể "xem ngược" tại ví trí con trỏ thì không thành công!

Mình cố gắng thiết lập với 2 hình kèm theo đây.

Trong TexMakerX, mình thiết lập

"C:/Program Files/MiKTeX 2.8/miktex/bin/yap.exe" -1 -s @?c:m.tex %.dvi 

Trong Yap (có sẵn trong bộ cài của MiKTeX rùi), mình thiết lập

"C:\Program Files\TexMakerX\texmakerx.exe" "%f" -line %l

Vẫn chưa thành công khi chuyển ngược từ dvi về mã nguồn trong file tex. Bạn nào biết cách sửa lỗi không nào!

hinh1.png (23 kB) nqt, 02-08-2010 11:20

History

Updated by over 2 years ago

  Sao không thử (blog) texmaker 2.0 nhỉ :D

  Updated by over 2 years ago

  • Due date set to 31-08-2010
  • Category set to trình soạn thảo
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to tanphu
  • Target version set to 2010_help

  Updated by nqt over 2 years ago

  Dùng Texmaker 2.0 cũng không thành công. Giúp mình với
  Trong Texmaker, mình thực hiện Options | Configure Texmaker | Commands

  "C:/Program Files/MiKTeX 2.8/miktex/bin/yap.exe" -1 -s @%.tex %.dvi
  

  Trong yap, mình chọn và Views | Options.. | Inverse DVI Search rồi thực hiện như sau (có hình hinh1.png kèm theo)

  "C:\Program Files\Texmaker\texmaker.exe" "%f" -line %l
  

  Vẫn không thành công khi xem ngược từ file dvi về mã nguồn!
  PS: TexMakerX và Texmaker đều không thành công. Không biết là mình thiết lập đúng chưa!

  Updated by over 2 years ago

   Khi biên dịch tài liệu với TeX bạn dùng tham số như thế nào? Có dùng tham số cho phép chèn thông tin về mã nguồn vào kết quả .dvi chưa?

   Updated by nqt over 2 years ago

    z wrote:

    Khi biên dịch tài liệu với TeX bạn dùng tham số như thế nào? Có dùng tham số cho phép chèn thông tin về mã nguồn vào kết quả .dvi chưa?

    Hì! Mình đọc file help và thử làm theo hướng dẫn của Texmaker. "tham số cho phép chèn thông tin về mã nguồn vào kết quả .dvi" là cái gìthực hiện nó như thế nào hỉ? Thú thật, mình nghe và không hiểu ý này rùi!

    Updated by over 2 years ago

     nqt wrote:

     z wrote:

     Khi biên dịch tài liệu với TeX bạn dùng tham số như thế nào? Có dùng tham số cho phép chèn thông tin về mã nguồn vào kết quả .dvi chưa?

     Hì! Mình đọc file help và thử làm theo hướng dẫn của Texmaker. "tham số cho phép chèn thông tin về mã nguồn vào kết quả .dvi" là cái gìthực hiện nó như thế nào hỉ? Thú thật, mình nghe và không hiểu ý này rùi!

     Chạy từ dòng lệnh (Menu Run, gõ cmd rồi Enter)

     latex --help
     

     Tìm đến chữ src-specials, theo đó mà thêm vào trong phần cấu hình của TeXMaker hoặc TeXmakerX

     Updated by nqt over 2 years ago

      Hì. Cảm ơn bạn.

      Mình đã thực hiện thành công cho TexmakerX rồi, nhưng Texmaker vẫn chưa thực hiện được. Lạ thật!

      Updated by over 2 years ago

      • % Done changed from 0 to 90

      Updated by xuxu_tit over 2 years ago

       Cảm ơn mình làm được trên texmaker rồi.

       Trên Commands của texmaker:

       latex -src-specials -interaction=nonstopmode %.tex
       

       "C:/Program Files/MiKTeX 2.7/miktex/bin/yap.exe" -1 -s @%.tex %.dvi 
       

       Trên Yap.exe
       "C:\Program Files\Texmaker\texmaker.exe" "%f" -line %l
       

       Updated by over 2 years ago

       • Status changed from Assigned to Closed
       • % Done changed from 90 to 100
       • Resolution set to Fixed