This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #720

Giúp mình kí tự cung AB với mũi tên tròn ở trên đầu với!

Added by xuanquy over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 09-08-2010
Priority: Normal Due date: 31-08-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: định dạng: công thức toán
Target version: 2010_help
Resolution:
Votes: 1/1

Description

Mình tìm khắp rồi mà không thấy cách gõ cung AB có mũi tên tròn ở trên từ A đến B.
Nếu chỉ cung tròn không có mũi tên thì có thê dùng $\wideparen{AB}$, nhưng có mũi tên nữa thì khó quá!
Mong mọi người giúp đỡ.
Mình cảm on nhiều.

example01.tex (345 Bytes) hungchng, 10-08-2010 18:35

example01.pdf (13.1 kB) hungchng, 10-08-2010 18:35

History

Updated by over 2 years ago

 • Due date set to 31-08-2010
 • Category set to định dạng: công thức toán
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2010_help

Updated by over 2 years ago

 • % Done changed from 0 to 10

Bạn tìm trong tài liệu này chưa: http://ctan.org/tex-archive/info/symbols/comprehensive/ ?

Updated by xuanquy over 2 years ago

  trong 2 cái đó mình tìm toét mắt rồi mà! hic!

  Updated by qthac over 2 years ago

  • Votes: 1/1

  xuanquy wrote:

  trong 2 cái đó mình tìm toét mắt rồi mà! hic!

  Bạn thử dùng \overset\curvearrowright{AB} xem sao?

  Thử tìm hiểu trong file này nhé: http://www.4shared.com/document/TAh9nAkE/latex_symbols.html

  Updated by nqt over 2 years ago

  • Votes: 1/1

  Hi! Bạn cũng có thể tham khảo thêm [[http://viettug.tuxfamily.org/thread.4630.html]]. Chúc bạn thành công! :)

  Updated by hungchng over 2 years ago

  • Votes: 1/1

  xuanquy wrote:

  Mình tìm khắp rồi mà không thấy cách gõ cung AB có mũi tên tròn ở trên từ A đến B. Nếu chỉ cung tròn không có mũi tên thì có thê dùng $wideparen{AB}$, nhưng có mũi tên nữa thì khó quá! Mong mọi người giúp đỡ. Mình cảm on nhiều.

  Bạn dùng \usepackage{kpfonts}\widearcarrow{ABC}

  Updated by xuanquy over 2 years ago

  • Votes: 1/1

  hungchng wrote:

  Bạn dùng \usepackage{kpfonts}\widearcarrow{ABC}

  Cái này chạy thấy báo lỗi bạn ơi! Không biết có dùng đúng gói kpfonts không? Mình thấy cái này hay này:

  \documentclass[10pt]{article}
  \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
  \begin{document}
  \begin{enumerate}
  \item $\overset{\curvearrowright}{A}$,
  \item $\overset{\,\,\curvearrowright}{A}$,
  \item $\overset{\curvearrowright}{AB}$,
  \item $\overset{\,\,\curvearrowright}{AB}$, 
  \end{enumerate}
  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  \begin{enumerate}
  \item $\overset{\curvearrowright}{ABC}$, 
  \item $A\overset{\curvearrowright}{B}C$, 
  \item $\overset{\curvearrowright}{AmB}$,
  \item $A\overset{\curvearrowright}{m}B$.
  \end{enumerate}
  \end{document}
  

  Tuy nhiên cái cung trông hơi nhỏ. Liệu có cách nào cho nó to hơn không nhỉ?

  Cảm ơn mọi người!

  Updated by hungchng over 2 years ago

  xuanquy wrote:

  hungchng wrote:

  Bạn dùng \usepackage{kpfonts}\widearcarrow{ABC}

  Cái này chạy thấy báo lỗi bạn ơi! Không biết có dùng đúng gói kpfonts không? Mình thấy cái này hay này:

  Đâu thấy lỗi, xem file kèm

  Updated by over 2 years ago

   xuanquy wrote:

   Cái này chạy thấy báo lỗi bạn ơi!

   Bị lỗi như thế nào? Bạn gửi tập tin abc.log cho mọi người xem nhé!

   Updated by hungchng over 2 years ago

   • Votes: 1/1

   xuanquy wrote:

   Mình tìm khắp rồi mà không thấy cách gõ cung AB có mũi tên tròn ở trên từ A đến B. Nếu chỉ cung tròn không có mũi tên thì có thê dùng $wideparen{AB}$, nhưng có mũi tên nữa thì khó quá! Mong mọi người giúp đỡ. Mình cảm on nhiều.

   Bạn cũng có thể dùng \usepackage{fouriernc}\wideOarc{ABC}

   Updated by over 2 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • Assigned to changed from tanphu to anhhk
   • % Done changed from 10 to 100
   • Resolution set to Fixed

   Updated by thuyhang_ltdn over 2 years ago

    Mình thử các cách trên rồi! Rất tiếc báo lỗi.

    Updated by over 2 years ago

    • Resolution deleted (Fixed)

    thuyhang_ltdn wrote:

    Mình thử các cách trên rồi! Rất tiếc báo lỗi.

    Báo lỗi như thế nào, bạn có thể trình bày cụ thể hơn không?