This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #728

Không vẽ được một bảng khó!

Added by galoi14 over 2 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 24-08-2010
Priority: Normal Due date: 31-08-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: bảng: bảng nói chung
Target version: 2010_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Bảng thì em tạo được, nhưng em không thể vẽ được mấy cái đường màu đỏ và các dấu"+" "x" trong hình đính kèm.
Bác nào chỉ giúp em với!
P\S: bảng này minh họa việc tính các giản phân(trong Số học} bằng sơ đồ.

so_do_tinh_gian_phan.JPG (294.8 kB) galoi14, 24-08-2010 01:48

History

Updated by over 2 years ago

  • Due date set to 31-08-2010
  • Category set to bảng: bảng nói chung
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to anhhk
  • Target version set to 2010_help

galoi14 wrote:

Bảng thì em tạo được, nhưng em không thể vẽ được mấy cái đường màu đỏ và các dấu"+" "x" trong hình đính kèm.

Đây là một bảng quá khó :) Mình sẽ coi và trả lời sau nhé.

Updated by phuoclh over 2 years ago

  • Votes: 1/1

galoi14 wrote:

Bảng thì em tạo được, nhưng em không thể vẽ được mấy cái đường màu đỏ và các dấu"+" "x" trong hình đính kèm. Bác nào chỉ giúp em với! PS: bảng này minh họa việc tính các giản phân(trong Số học} bằng sơ đồ.

Trước đây mình từng vẽ những bảng như thế này rồi. Phương án được chọn là dùng bảng trong mội trường picture.
Nếu phải làm lại có lẽ phải nhờ Tấn Phú chỉ vài chiêu metapost thôi.

Thực chất bảng của bạn đưa ra là một hình vẽ, không thể hiểu theo bảng thông thường, bảng của LaTeX được thiết kế theo hộp nên không thể tạo như vậy được. Vì thế, chỉ có thể là hình vẽ thôi bạn ạ.

Updated by ruby 11 months ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100