This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #731

Lỗi gì không hiểu?

Added by galoi14 over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Rejected Start Date: 29-08-2010
Priority: Normal Due date: 29-08-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: trình soạn thảo
Target version: 2010_help
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

Em dùng: VieTex 2.8 + HueTeX2007Jan09(lấy của bác Hạnh). Em thích VieTex vì có chức năng từ điển- thích hợp cho beginner; và có thể dịch theo phần đã chọn "compile selected". Mới đây bị lỗi (xem hình) gì ko hiểu khi "compile selected". Có hỏi tác giả VieTex nhưng không thấy trả lời.
Bác nào biết chỉ em với?

Capture.jpg (98.7 kB) galoi14, 29-08-2010 07:43

History

Updated by over 2 years ago

 • Due date set to 29-08-2010
 • Category set to trình soạn thảo
 • Status changed from New to Rejected
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 100
 • Resolution set to Rejected

Updated by galoi14 over 2 years ago

  galoi14 wrote:

  Em dùng: VieTex 2.8 + HueTeX2007Jan09(lấy của bác Hạnh). Em thích VieTex vì có chức năng từ điển- thích hợp cho beginner; và có thể dịch theo phần đã chọn "compile selected". Mới đây bị lỗi (xem hình) gì ko hiểu khi "compile selected". Có hỏi tác giả VieTex nhưng không thấy trả lời. Bác nào biết chỉ em với?

  Em xin nói thêm: trong hình lỗi bổ sung(phía dưới), có dấu xuất hiện dấu sao "*" và dấu nháy (đã được ghi chú).

  Hình bổ sung: http://i821.photobucket.com/albums/zz133/thaybanhlot/Capture2-1.jpg