This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #733

Hỏi về Scientific WorkPlace 5.5 + MikTex 2.8

Added by ohenri100 over 2 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 02-09-2010
Priority: High Due date: 30-09-2010
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: trình soạn thảo
Target version: 2010_help
Resolution:
Votes: 0/2

Description

Chào mọi người,

Mình viết chủ đề này để mong mọi người thảo luận thêm về tiếng việt trong Scientific WorkPlace. Mình thấy soft này khá hay để soạn Tex, tuy đã có hướng dẫn của bác Hàn Thế Thành nhưng khi làm theo sao mình cứ bị báo lỗi: Error running Tex, pdf not created. Làm hoài, chỉnh tới chỉnh lui thế nào cũng chả được. Nhưng chạy các ví dụ tiếng anh của soft thì ngon lành.

Theo hướng dẫn, chỉnh một số chỗ thì có thêm: %x --max-iterations=1 -p%f, Một chỗ thì có thêm {swpvntex}. Không biết có gì sai hay đây là bản mới nên không làm được như vậy. Mong mọi người chỉ giáo.

Mọi người xem thêm file đính kèm.

swpvn.pdf - Scientific Workplace -HT Thành (88.1 kB) ohenri100, 02-09-2010 02:41

History

Updated by over 2 years ago

 • Due date set to 30-09-2010
 • Category set to trình soạn thảo
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2010_help

Updated by over 2 years ago

  ohenri100 wrote:

  Mình thấy soft này khá hay để soạn Tex, tuy đã có hướng dẫn của bác Hàn Thế Thành nhưng khi làm theo sao mình cứ bị báo lỗi: Error running Tex, pdf not created. Làm hoài, chỉnh tới chỉnh lui thế nào cũng chả được. Nhưng chạy các ví dụ tiếng anh của soft thì ngon lành.

  Như vậy, vấn đề là hệ thống TeX còn thiếu cái gì đấy. Bạn cho mình xem nội dung tập .log được tạo ra nhé.

  Updated by ohenri100 over 2 years ago

   Vì khi bấm nút compile pdf, chương trình chỉ chạy 1 tí là hiện lên thông báo: Error running Tex, nên không tạo được file log. Hầu như chả chạy được gì. Về việc chương trình thiếu gì đó thì chắc không có đâu, khi cài đặt mình chọn full. Rồi mình test các file mẫu của chương trình đều chạy tốt. Điều này chứng tỏ có gì đó trong cách config theo tài liệu của bác Hàn Thế Thành hình như không khớp với bản MikTex 2.8 thì phải. Rõ ràng đã config để chọn compile pdf file là texify.exe như trong tài liệu. Không biết có anh em nào dùng cái này chưa?

   Còn một vấn đề nghi ngờ nữa là khi cài đặt SWP nó hỏi mình cài TrueTex không? thì mình đã chọn cài luôn TrueTex. Có thể có gì xung đột khi có TrueTex làm cho Tex trong MikTex 2.8 không run được.

   Updated by over 2 years ago

    ohenri100 wrote:

    Còn một vấn đề nghi ngờ nữa là khi cài đặt SWP nó hỏi mình cài TrueTex không? thì mình đã chọn cài luôn TrueTex. Có thể có gì xung đột khi có TrueTex làm cho Tex trong MikTex 2.8 không run được.

    Bạn thử tìm cách thu thông tin nhiều nhất về quá trình biên dịch, chứ mỗi dòng thông báo Error running Tex, pdf not created thì không thể giúp được gì. Hú họa, nếu có ai đã từng gặp lỗi như bạn thì mới có cách giải.

    Hầu hết những thành viên ở đây không xài SWP, mà có xài thì cũng ít khi chia sẻ tài liệu hoặc kinh nghiệm. Mình không thể giúp gì hơn, ngoài hai gợi ý: (a) thiếu các gói, (b) xung đột các gói.

    Updated by ruby 11 months ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 0 to 100