This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #734

Làm sao có khung định lý đẹp như vậy?

Added by galoi14 over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 02-09-2010
Priority: Normal Due date: 30-09-2010
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: định dạng: định lý
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Tài liệu sử dụng gói ntheorem mình có xem qua, nhưng không thể áp dụng để tạo khung định lý đẹp như hình kèm theo. Bởi vì khung này ko có trong gói ntheorem :(! Các bạn có thể tạo ra khung này không? :)

Capture.jpg (18.7 kB) galoi14, 02-09-2010 14:33

hinh_dinh_dem.jpg (115.5 kB) galoi14, 03-09-2010 20:09

nthm.png (23.1 kB) texer, 03-09-2010 22:23

History

Updated by over 2 years ago

 • Due date set to 30-09-2010
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to changed from 3 to tanphu
 • Target version set to 2010_help

ntheorem để định dạng bên trong các môi trường định lý, chứ mục đích chính của nó không phải là ... đóng khung. Tân Phú sẽ giúp bạn vấn đề này.

Updated by galoi14 over 2 years ago

  z wrote:

  ntheorem để định dạng bên trong các môi trường định lý, chứ mục đích chính của nó không phải là ... đóng khung.

  Mình sử dụng gói ntheorem ko rành lắm, nhưng nếu dùng

  \newframedtheorem{}{}{}
  
  thì mình tạo được khung hình chữ nhật bao quanh định lý.

  Updated by ohenri100 over 2 years ago

  • Votes: 1/1

  Chào bạn,

  Bạn xem thử code này như yêu cầu của bạn chưa:

    \documentclass[a4paper,10pt]{article}
    \usepackage[svgnames]{xcolor}
    \usepackage[framed]{ntheorem}
    \usepackage{framed}
    \usepackage{tikz}
    \usetikzlibrary{shadows}
    \newtheorem{Theorem}{Theorem}
    \theoremclass{Theorem}
    \theoremstyle{break}
  
    \tikzstyle{thmbox} = [rectangle, rounded corners, draw=black,
     fill=Cyan!20, inner sep=10pt, drop shadow={fill=black, opacity=1}]
    \newcommand\thmbox[1]{%
     \noindent\begin{tikzpicture}%
     \node [thmbox] (box){%
      \begin{minipage}{.94\textwidth}%
       #1%
      \end{minipage}%
     };%
     \end{tikzpicture}}
  
    \let\theoremframecommand\thmbox
    \newshadedtheorem{ImportantTheorem}[Theorem]{Theorem}
    \begin{document}
    \section*{Theorems}
    Text
    \begin{ImportantTheorem}[Euler's identity]
    The equality
    \[ e^{\pi i} +1 = 0 \]
    where $e$ is Euler's number, $\pi$ is the ratio of any circle's circumference
    to its diameter and $i$ is the imaginary unit, is called \emph{Euler's identity}.
    \end{ImportantTheorem}
    \end{document}
  

  Updated by tanphu over 2 years ago

   Tuyệt vời! Đáng để học hỏi!

   Updated by over 2 years ago

    tanphu wrote:

    Tuyệt vời! Đáng để học hỏi!

    Đúng rồi, tikz đó Phú. Cái mình nói hôm nọ mà quên bén cái tên!

    Updated by ohenri100 over 2 years ago

     Cái này chúng ta vừa coi vừa phân tích code, từ từ là chúng ta sẽ nắm được cách sử dụng nó thôi.

     Updated by galoi14 over 2 years ago

     ohenri100 wrote:

     Chào bạn,

     Bạn xem thử code này như yêu cầu của bạn chưa:

     [...]

     Cám ơn bạn ohenri100! Nhưng khi dịch thì mình bị lỗi này(hình đính kèm):(. Mình đang dùng:HueTeX2007Jan09+VieTex 2.8

     Updated by over 2 years ago

      galoi14 wrote:

      Cám ơn bạn ohenri100! Nhưng khi dịch thì mình bị lỗi này(hình đính kèm):(. Mình đang dùng:HueTeX2007Jan09+VieTex 2.8

      Bộ TeX của bạn thiếu các gói. Bạn dùng chương trình quản lý gói của MikTeX để cài thêm gói bị thiếu vào nhé.

      Updated by xuanquy over 2 years ago

       Cách cài thêm các gói của MikTex như thế nào bạn ơi?? Mình dùng bản 2.6 cũng không thấy chạy được.
       Mong bạn chỉ giùm!

       Updated by over 2 years ago

        xuanquy wrote:

        Cách cài thêm các gói của MikTex như thế nào bạn ơi?? Mình dùng bản 2.6 cũng không thấy chạy được.

        Bạn xem MPM xem có giúp được gì chăng?

        Updated by texer over 2 years ago

        First, you must download necessary file here:
        wget www.tug.org/tetex/tetex-texmfdist/tex/latex/framed/framed.sty
        Then, run PDFLATEX again.
        WOW! It works.

        Updated by xuanquy over 2 years ago

         Bạn xem MPM xem có giúp được gì chăng?

         Hic! Cái này k giúp được rùi, vì MikTeX 2.6 không tự tìm được nguồn từ internet. Bạn có thể chỉ cho mình cách tải một gói nào đó về máy không? chẳng hạn muốn tải gói ntheorem thì làm thế nào? Tải về rồi thì dùng MikTeX Package Manage phải không? Chân thành cảm ơn.

         Updated by texer over 2 years ago

         • Votes: 1/1

         BTW, I gonna to make an important announcement here about HueTeX**** that you guys are now using:

         I am definitely NOT responsible for one of those setup programs about HueTeX*** that you are referred to. These setup files were just trial versions for my experiment about MIKTEX system. I didn't get a full permission of MIKTEX author to disseminate this program. So you must be careful to share and use the program on your computer.

         To cover this situation, I prefer everyone to use MIKTEX program at http://miktex.org/ and install Vietnamese package manually. Anyways, I think it is easy and lawful.

         The end days of HueTeX*** program

         Updated by ohenri100 over 2 years ago

         • Votes: 1/1

         Chà cũng khó khăn nhỉ,

         Mình thì dùng Miktex 2.8 và vietex nên chạy ngon lành. Nếu có điều kiện các bạn nên chuyển sang mấy cái này dùng cho tiện.
         Về việc muốn tài 1 gói nào từ net thì hỏi google thôi: tên gói.sty + download,.... gõ thế nào cũng ra thôi.

         Còn tốt nhất là dùng đĩa Miktex 2.8. Ai chưa có đĩa này thì cũng không cần download gói MikTex của thầy NH Điển. Vì hôm trước mình down hoài mà có 2 part toàn bị lỗi. Cuối cùng mình down bản Protex. Các bạn down bản ProTex về là có trọn bộ package của Tex cho Windown. Mình đang dùng khá ổn. Nhanh gọn, tiện cho ai không có net.
         Địa chị ftp của ptotex:
         ftp://ftp.comp.hkbu.edu.hk/pub/TeX/CTAN/systems/windows/protext/

         Down về, chạy là có nguyên bộ Tex full. Ghi ra đĩa để dành đi đâu dùng cho tiện.

         Updated by nqt over 2 years ago

          galoi14 wrote:

          Tài liệu sử dụng gói ntheorem mình có xem qua, nhưng không thể áp dụng để tạo khung định lý đẹp như hình kèm theo. Bởi vì khung này ko có trong gói ntheorem :(! Các bạn có thể tạo ra khung này không? :)

          Hì! Mình thấy rằng: gói thmtools.sty cũng giúp chúng ta thực hiện việc đóng khung cho định lí nhỉ!

          Updated by galoi14 over 2 years ago

          • Votes: 1/1

          ohenri100 wrote:

          Chà cũng khó khăn nhỉ,

          Mình thì dùng Miktex 2.8 và vietex nên chạy ngon lành. Nếu có điều kiện các bạn nên chuyển sang mấy cái này dùng cho tiện. Về việc muốn tài 1 gói nào từ net thì hỏi google thôi: tên gói.sty + download,.... gõ thế nào cũng ra thôi.

          Còn tốt nhất là dùng đĩa Miktex 2.8. Ai chưa có đĩa này thì cũng không cần download gói MikTex của thầy NH Điển. Vì hôm trước mình down hoài mà có 2 part toàn bị lỗi. Cuối cùng mình down bản Protex. Các bạn down bản ProTex về là có trọn bộ package của Tex cho Windown. Mình đang dùng khá ổn. Nhanh gọn, tiện cho ai không có net. Địa chị ftp của ptotex: ftp://ftp.comp.hkbu.edu.hk/pub/TeX/CTAN/systems/windows/protext/

          Down về, chạy là có nguyên bộ Tex full. Ghi ra đĩa để dành đi đâu dùng cho tiện.

          Theo texer nói, mình bỏ HugTex rồi cài MikTex 2.8. Kết quả: good!!! Cám ơn các bạn!

          Updated by over 2 years ago

          • % Done changed from 0 to 100
          • Resolution set to Fixed

          Updated by over 2 years ago

          • Status changed from Assigned to Closed