This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #736

Việc cài gói UVN!

Added by galoi14 over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Rejected Start Date: 04-09-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2010_help
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

Diễn đàn cũ có bàn nhiều về gói UVN [[http://viettug.tuxfamily.org/thread.3911.html]] nhưng thật sự mình gặp vấn đề liên quan đến gói này, và kiến thức về font trong Tex. Cụ thể:
1) Trước kia mình dùng HueTeX2007Jan09 tích hợp gói UVN, để thỏa "cơn khát" về font trong latex. Nay phải bỏ nó. Vậy, ngoài XeTex, XelaTex, gói VNTEX và gói UVN; ta còn gói font nào có nhiều font đẹp (hơn UVN thì hay quá!) không ?
2)Theo http://viettug.tuxfamily.org/thread.3911.html, để cài gói UVN: phải giải nén file uvn-20070830.zip vào thư mục localtexmf của miktex; và ở http://viettug.tuxfamily.org/thread.606.html, theo mình hiểu: sao khi cài xong MikTex ở C thì có thư mục c:\localtexmf. Nhưng mình cài MikTex 2.8 (bộ cơ bản)rồi mà ko thấy thư mục này ở đâu:(
Mong các bạn cho mình ý kiến nhe!


Related issues

duplicates TeX - Problem #737: Việc cài gói UVN! Rejected 04-09-2010

History

Updated by galoi14 over 2 years ago

  Mình xin lỗi! Sao mình ko xóa được bài đăng này.

  Updated by over 2 years ago

  • Status changed from New to Rejected
  • Target version set to 2010_help
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Rejected

  galoi14 wrote:

  Mình xin lỗi! Sao mình ko xóa được bài đăng này.

  Chỉ những người điều hành mới được phép xóa bài viết của thành viên khác.

  Bài viết này trùng với #737. Vui lòng không trả lời tiếp tục ở đây, mà hãy theo dõi và bình luận ở #737. Cảm ơn.