This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #737

Việc cài gói UVN!

Added by galoi14 over 2 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Rejected Start Date: 04-09-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: texer % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2010_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Diễn đàn cũ có bàn nhiều về gói UVN http://viettug.tuxfamily.org/thread.3911.html nhưng thật sự mình gặp vấn đề liên quan đến gói này, và kiến thức về font trong Tex. Cụ thể:
 1. Trước kia mình dùng HueTeX2007Jan09 tích hợp gói UVN, để thỏa "cơn khát" về font trong latex. Nay phải bỏ nó. Vậy, ngoài XeTex, XelaTex, gói VNTEX và gói UVN; ta còn gói font nào có nhiều font đẹp (hơn UVN thì hay quá!) không ?
 2. Theo http://viettug.tuxfamily.org/thread.3911.html, để cài gói UVN: phải giải nén file uvn-20070830.zip vào thư mục localtexmf của miktex; và ở http://viettug.tuxfamily.org/thread.606.html, theo mình hiểu: sao khi cài xong MikTex ở C thì có thư mục c:\localtexmf. Nhưng mình cài MikTex 2.8 (bộ cơ bản)rồi mà ko thấy thư mục này ở đâu:(

Mong các bạn cho mình ý kiến nhe!


Related issues

duplicated by TeX - Problem #736: Việc cài gói UVN! Rejected 04-09-2010

History

Updated by texer over 2 years ago

  Chào galoi14: Bác có thể dùng tất cả các font của UVN thông qua XeLaTeX bằng cách tải các font này tại địa chỉ: http://www.tti-us.com/uvn/p_buyscript.htm. Sau đó bác cài các font mới tải vào hệ thống Windows và dùng trực tiếp từ XE(LA)TEX. Đó là cách đơn giản nhất và bạn tha hồ lựa chọn các font bạn yêu thích.

  Updated by galoi14 over 2 years ago

   texer wrote:

   Chào galoi14: Bác có thể dùng tất cả các font của UVN thông qua XeLaTeX bằng cách tải các font này tại địa chỉ: http://www.tti-us.com/uvn/p_buyscript.htm Sau đó bác cài các font mới tải vào hệ thống Windows và dùng trực tiếp từ XE(LA)TEX. Đó là cách đơn giản nhất và bạn tha hồ lựa chọn các font bạn yêu thích.

   Mình đang soạn file Tex có nhiều công thức toán. Vậy dùng XE(LA)TEX có ổn ko? Vì mình đã đọc ở đâu đó nói là: XE(LA)TEX ko tốt khi dùng nhiều công thức toán (có thể chưa chính xác!).

   Updated by over 2 years ago

   • Status changed from New to Assigned
   • Assigned to changed from 3 to texer
   • Target version set to 2010_help
   • % Done changed from 0 to 50

   Updated by ruby 11 months ago

   • Status changed from Assigned to Rejected
   • % Done changed from 50 to 100