This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #742

Một tình huống khác từ Tablor

Added by phuongnam over 2 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Rejected Start Date: 13-09-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: bảng: bảng biến thiên
Target version: 2010_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Tôi dùng Tablor để lập bảng biến thiên của hàm số $f(x) = -x^4$ và được kết quả như file đính kèm. Bảng này sai. Mong diễn đàn giúp đỡ. Cám ơn diễn đàn.

UglyMistake.jpg (91.2 kB) texer, 13-09-2010 06:14

vidutablor.pdf (30.6 kB) tanphu, 13-09-2010 09:45

vidutablor.tex (327 Bytes) tanphu, 13-09-2010 09:45

tanphu.tex (318 Bytes) tanphu, 14-09-2010 21:54

tanphu.pdf (48 kB) tanphu, 14-09-2010 21:54

vidutablor.pdf (32.3 kB) nguyenvanminh_hieu, 12-04-2011 19:21


Related issues

related to TeX - Problem #743: Một tình huống khác từ Tablor Rejected 13-09-2010 30-09-2010
related to TeX - Problem #738: Gói tablor vẽ bảng biến thiên của hàm số có khoảng không ... Closed 07-09-2010 30-09-2010

History

Updated by over 2 years ago

 • Category set to bảng: bảng biến thiên
 • Status changed from New to Rejected
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 100
 • Resolution set to Rejected

Updated by over 2 years ago

 • File deleted (tablor.pdf)

Updated by texer over 2 years ago

phuongnam wrote:

Tôi dùng Tablor để lập bảng biến thiên của hàm số $f(x) = -x^4$ và được kết quả như file đính kèm. Bảng này sai. Mong diễn đàn giúp đỡ. Cám ơn diễn đàn.

Ông này đúng là rãnh hỉ:D

Updated by tanphu over 2 years ago

Các bác xem tập tin của mình, vẫn cứ lỗi như của phuongnam

Updated by over 2 years ago

 • Status changed from Rejected to Assigned
 • % Done changed from 100 to 10
 • Resolution deleted (Rejected)

phuongnam wrote:

Tôi dùng Tablor để lập bảng biến thiên của hàm số $f(x) = -x^4$ và được kết quả như file đính kèm. Bảng này sai. Mong diễn đàn giúp đỡ. Cám ơn diễn đàn.

tablor chỉ làm nhiệm vụ trung gian. Sai sót về dấu của đạo hàm trong bảng của Phương Nam và Tân Phú, là do giac sinh ra. Lỗi này không lặp lại trong kết quả của texer. Vậy việc trước tiên là các bạn cho biết phiên bản của giac đang được dùng. Từ dòng lệnh, gõ lệc giac -v hoặc giac --version để biết chi tiết.

Chú ý: chủ đề #742 bị lặp với #743. Các bạn chú ý cái nào đã rejected rồi thì đừng trả lời cho nó. Cảm ơn.

Updated by phuongnam over 2 years ago

  Mình vừa cập nhật phiên bản mới nhất của Xcas, nhưng biên dịch cũng có kết quả như trước. Chán thật.

  Updated by over 2 years ago

   phuongnam wrote:

   Mình vừa cập nhật phiên bản mới nhất của Xcas, nhưng biên dịch cũng có kết quả như trước. Chán thật.

   Anh đang dùng giac phiên bản bao nhiêu?

   Updated by phuongnam over 2 years ago

    Anh dùng xcas 0.9.0. Phiên bản này có mới nhất không?

    Updated by over 2 years ago

     phuongnam wrote:

     Anh dùng xcas 0.9.0. Phiên bản này có mới nhất không?

     Bản này là bản mới nhất, nhưng nó là bản đang phát triển, được đánh dấu là unstable (không ổn định). Bản ổn định mới nhất là 0.8.6, anh có thể tải về ở http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac.html

     Updated by phuongnam over 2 years ago

      Thật ra, anh đã cài bản mà em chỉ rồi và biên dịch được kết quả mà anh nói.

      Updated by tanphu over 2 years ago

      Em vừa cài thử tablor trên windows XP, thử vẽ bảng của anh và 1 bảng khác thì được kết quả thế này. Cũng bị một lỗi nhỏ ở bảng thứ 2, bảng của anh phuongnam thì đúng.

      Updated by over 2 years ago

       tanphu wrote:

       Em vừa cài thử tablor trên windows XP, thử vẽ bảng của anh và 1 bảng khác thì được kết quả thế này. Cũng bị một lỗi nhỏ ở bảng thứ 2, bảng của anh phuongnam thì đúng.

       Quả là một vấn đề hóc búa. Mọi người kiên nhẫn, rồi cũng có cách giải quyết!

       Updated by nguyenvanminh_hieu almost 2 years ago

       Bản dịch như thế này thì chê vào đâu được. Các bạn xem lại #738

       Updated by phuongnam over 1 year ago

       • File Vidu.rar added
       • File vidu_tablor.rar added

       Tôi vừa có một máy bàn khác và gặp tình huống khác như sau: Cùng một tập tin dùng Tablor, nhưng để trong ổ D thì biên dịch được, còn để trên Desktop thì không.

       Updated by icy over 1 year ago

       • File deleted (Vidu.rar)

       Updated by icy over 1 year ago

       • File deleted (vidu_tablor.rar)

       Updated by icy over 1 year ago

       • % Done changed from 10 to 20

       phuongnam wrote:

       Tôi vừa có một máy bàn khác và gặp tình huống khác như sau: Cùng một tập tin dùng Tablor, nhưng để trong ổ D thì biên dịch được, còn để trên Desktop thì không.

       Khi dùng Windows thì có mấy chương trình nó không chịu được đường dẫn có ký tự đặc biệt (khoảng trắng, chữ có dẫu,...). Điều này giải thích cho trục trặc anh gặp phải.

       Updated by ruby 11 months ago

       • Status changed from Assigned to Rejected
       • % Done changed from 20 to 100