This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #743

Một tình huống khác từ Tablor

Added by phuongnam over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Rejected Start Date: 13-09-2010
Priority: Normal Due date: 30-09-2010
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: bảng: bảng biến thiên
Target version: 2010_help
Resolution: Rejected
Votes: 1/1

Description

Tôi dùng Tablor để lập bảng biến thiên của hàm số $f(x) = -x^4$ và được kết quả như file đính kèm. Bảng này sai. Mong diễn đàn giúp đỡ. Cám ơn diễn đàn.

tablor.pdf (12 kB) phuongnam, 13-09-2010 04:11


Related issues

related to TeX - Problem #742: Một tình huống khác từ Tablor Rejected 13-09-2010

History

Updated by over 2 years ago

 • Due date set to 30-09-2010
 • Category set to bảng: bảng biến thiên
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2010_help

Updated by tanphu over 2 years ago

  Mình thử rồi, kết quả vẫn giống như vậy, giac đã tính toán sai dấu của đạo hàm. Mình nghĩ lỗi này thuộc về phần mềm tính toán giac. Phải gởi mail thông báo lỗi này cho giác giả thôi.

  Updated by over 2 years ago

  • Status changed from Assigned to Rejected
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Rejected

  Vui lòng theo dõi ở #742, và không ghi chú tiếp sau bài viết này. Cảm ơn.