This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #749

Mathtype for Linux

Added by nguyenvanminh_hieu over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Rejected Start Date: 19-09-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2010_help
Resolution: Rejected
Votes: -1/1

Description

History

Updated by nguyenvanminh_hieu over 2 years ago

  Có bạn nào có phần mềm Mathtype dùng trong Linux cho mình với Vì soạn Tex đôi khi cũng cần

  Updated by tanphu over 2 years ago

   Số lượng kí hiệu toán học có trong TeX nhiều hơn những gì Mathtype có. Công thức nào khó thì chịu khó đọc tài liệu sử dụng TeX là có thể gõ được. Mathtype là phần mềm bản quyền dành cho người có tiền, nên Mathtype không chơi với Linux.

   Updated by nguyenvanminh_hieu over 2 years ago

    Cảm ơn Tấn Phú nhen. Thôi thì chịu khó đọc tài liệu vậy.

    Updated by over 2 years ago

    • Category set to -- chủ đề khác
    • Status changed from New to Rejected
    • Assigned to set to tanphu
    • Target version set to 2010_help
    • % Done changed from 0 to 100
    • Resolution set to Rejected