This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #758

một kiểu định dạng sách

Added by phuongnam over 2 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 30-09-2010
Priority: Normal Due date: 09-10-2010
Assigned to: phuongnam % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2010_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Sách giáo khoa của nước ta thường viết theo định dạng sau:

Chương I
 Xoắn 1. Bài .....
  I. Định nghĩa.
   Trong mục I có thể là mục con
   1)
   2)
  II. gì đó......
 Xoắn 2.

Chương II
 Xoắn 1. Bài .....
  I. Định nghĩa.
   Trong mục I có thể là mục con
   1)
   2)
 Xoắn 2.

Tôi không biết viết style cho kiểu định dạng như trên. Nếu được, mong diễn đàn giúp tôi với. Từ trước đến giờ, tôi vẫn định dạng kiểu của lớp book bình thường. Cám ơn Diễn đàn.

decuong10.tex (755 Bytes) nguyenvanminh_hieu, 03-10-2010 06:49


Related issues

related to TeX - Problem #762: một kiểu định dạng sách Rejected 30-09-2010 09-10-2010

History

Updated by over 2 years ago

 • Due date set to 09-10-2010
 • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
 • Assigned to set to nqt
 • Target version set to 2010_devel

Updated by over 2 years ago

 • Assigned to changed from nqt to tanphu

Updated by over 2 years ago

 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to changed from tanphu to phuongnam

Tôi không biết viết style cho kiểu định dạng như trên. Nếu được, mong diễn đàn giúp tôi với. Từ trước đến giờ, tôi vẫn định dạng kiểu của lớp book bình thường. Cám ơn Diễn đàn.

Anh PN cứ đánh tài liệu theo kiểu bình thường, sử dụng cách lệnh \chapter, \section, \subsection. Để cuối tuần em coi giúp anh và sắp xếp lại một số vấn đề của diễn đàn TeX. Dạo này em bận quá, nhà em bị cắt mạng nên không làm ăn gì được :D Anh ráng chờ nha!

Updated by over 2 years ago

 • Target version changed from 2010_devel to 2010_help

Updated by phuongnam over 2 years ago

  Cám ơn Kỳ Anh nhiều. Anh tính soạn tài liệu theo cách này. Khi nào Anh rảnh thì làm, anh chưa cần gấp đâu.

  Updated by phuongnam over 2 years ago

   Anh mới biết làm thế này thôi Kỳ Anh ơi:

   \renewcommand{\thesection}{\Roman{section}} %%Đánh số La mã cho section
   \renewcommand{\thesubsection}{\arabic{subsection}}
   

   Còn ký hiệu xoắn ($\S$) anh chưa biết làm.

   Updated by nguyenvanminh_hieu over 2 years ago

   • Votes: 1/1
   \documentclass[1pt,a4paper]{article}
   \usepackage[utf8x]{vietnam}
   \usepackage{ucs}
   \usepackage{amsmath}
   \usepackage{amsfonts}
   \usepackage{amssymb,enumerate}
   \begin{document}
   \begin{enumerate}[{CHƯƠNG} I.]
   \item TÂP HỢP, MỆNH ĐỀ
   \begin{enumerate}[{$\mathsection$} 1.]
   \item MỆNH ĐỀ
   \begin{enumerate}[I]
   \item Định nghĩa
   \begin{enumerate}[1)]
   \item Mệnh đề
   \item Mệnh đề chứa biến 
   \end{enumerate}
   \item Định lý
   \end{enumerate}
   \item TẬP HỢP
   \item CÁC TẬP THƯƠNG DÙNG
   \end{enumerate}
   \item HÀM SỐ BẬC NHẤT,BẬC HAI
   \item PHƯƠNG TRÌNH,HỆ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT,BẬC HAI
   \item BẤT ĐẲNG THỨC,BẤT PHƯƠNG TRÌNH
   \item GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 
   \end{enumerate}
   \end{document}
   

   Updated by tanphu over 2 years ago

    Gói titlesec có thể làm được việc này. Anh nên tìm tài liệu về gói này để tham khảo.

    Updated by icy almost 2 years ago

     phuongnam wrote:

     Sách giáo khoa của nước ta thường viết theo định dạng sau:

     [...]

     Tôi không biết viết style cho kiểu định dạng như trên. Nếu được, mong diễn đàn giúp tôi với. Từ trước đến giờ, tôi vẫn định dạng kiểu của lớp book bình thường. Cám ơn Diễn đàn.

     Không biết vụ này tới đâu rồi anh T?

     Updated by phuongnam almost 2 years ago

      Thật sự anh không làm được. Anh có xem tập tin em gửi dùng titlesec, nhưng nó không bắt mắt. Có thể làm cho đẹp hơn được không?

      Updated by phuongnam almost 2 years ago

       Anh lộn, tập tin dùng titlesec do tanphu viết.

       Updated by icy almost 2 years ago

        phuongnam wrote:

        Thật sự anh không làm được. Anh có xem tập tin em gửi dùng titlesec, nhưng nó không bắt mắt. Có thể làm cho đẹp hơn được không?

        Để em coi thử.

        Updated by ruby 11 months ago

        • Status changed from Assigned to Closed
        • % Done changed from 0 to 100