This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #759

Hỏi về cách đánh số cho môi trường ENUMERATE.

Added by xuanquy over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 30-09-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: định dạng: danh sách
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Em muốn đánh số liên tiếp trong các môi trường emumerate thì phải làm thế nào ạ>??

Chẳng hạn trong section 1, em có

\begin{enumerate}
\item (Số 1)
\item (Số 2)
\end{enumerate}

Sang section 2, em lại dùng

\begin{enumerate}
\item
\item
\end{enumerate}

Mà em muốn nó bắt đầu đánh từ số 3 (thay vì số 1). Liệu có làm được không nhỉ?
Em cám ơn!

History

Updated by galoi14 over 2 years ago

 • Votes: 1/1

Bạn xem ở đây: Giúp đỡ em về môi trường enumerate

Nhớ tìm trong diễn đàn trước khi đặt câu hỏi nhe bạn!

Updated by over 2 years ago

 • Category set to định dạng: danh sách
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • % Done changed from 0 to 50

Updated by xuanquy over 2 years ago

 • Votes: 1/1

Xin đa tạ và mong lượng thứ!!! ĐÚng là thứ em cần tìm rồi!

Updated by over 2 years ago

 • Status changed from Assigned to Closed
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 50 to 100
 • Resolution set to Fixed

Updated by ohenri100 over 2 years ago

  Cái này không có gì khó. Bạn nên xem file:

  http://www.google.com/search?q=\begin{enumerate

  Trong đó sẽ có bày cách làm. Vì đi theo lệnh \begin{enumrate}[option] ta có option để tùy chọn item ta thích.

  Kinh nghiệm: để làm gì liên quan đến style nào thì bạn nên tìm file pdf của style đó. Vì khi 1 style được viết thì người ta luôn viết đi kèm file hướng dẫn cho nó và cả code của nó. Tham khảo file đó rất hiệu quả.

  Thân chào.