This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #766

In hai mặt giống một số sách

Added by galoi14 over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 04-10-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Nếu chon twoside trong \documentclass thì sẽ xuất hiện những trang trống liền sau trang có chữ; nhưng mình thấy một số sách soạn bằng latex thì ko như vậy, dù sách đó in hai mặt (tức chọn twoside chắc!). Mình đang soạn sách bằng latex, muốn in thành hai mặt, và gặp phải những trang "lãng phí" này. Mong các bạn giúp mình nhe!

History

Updated by tanphu over 2 years ago

 • Category changed from texformat: plain to định dạng: layout, header,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Target version set to 2010_help

Tuỳ chọn mặc định của lớp book thì trang bắt đầu chương luôn nằm ở bên phải khi bạn mở sách ra (trang lẻ). Muốn theo ý bạn thì phải viết lại lớp hoặc viết gói mới. Mình khuyên bạn khi dùng book thì nên theo thiết lập mặc định của lớp book. Bạn thử dùng lớp khác, chẳng hạn report xem sao.

Updated by tanphu over 2 years ago

 • % Done changed from 0 to 90

Updated by galoi14 over 2 years ago

  tanphu wrote:

  Tuỳ chọn mặc định của lớp book thì trang bắt đầu chương luôn nằm ở bên phải khi bạn mở sách ra (trang lẻ). Muốn theo ý bạn thì phải viết lại lớp hoặc viết gói mới. Mình khuyên bạn khi dùng book thì nên theo thiết lập mặc định của lớp book. Bạn thử dùng lớp khác, chẳng hạn report xem sao.

  Có lẽ mình dùng mẫu header footnote ở Titlesec_ex200 nên bị vậy. Cám ơn câu trả lời của tanphu nhe!

  Updated by doanvinh over 2 years ago

  • Votes: 1/1

  ban thêm tuy chọn openany trong \documentclass{openany,twoside...} thử xem

  Updated by over 2 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 90 to 100
  • Resolution set to Fixed

  Updated by galoi14 over 2 years ago

  • Votes: 1/1

  doanvinh wrote:

  ban thêm tuy chọn openany trong \documentclass{openany,twoside...} thử xem

  Mình đã làm được rồi. Cám ơn doanvinh và mọi người đã giúp mình nhe!