This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #786

Đồng hồ trong file Powerdot

Added by phuongnam over 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Rejected Start Date: 03-11-2010
Priority: Normal Due date: 30-11-2010
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: trình diễn: powerdot
Target version: 2010_help
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

Tôi soạn bài trình chiếu trong Powerdot với khai báo như sau:

\documentclass[size=12pt,
style=husky,
paper=screen,
mode =present,
orient=landscape,
display = slidesnotes,
nopagebreaks,clock
fleqn]{powerdot}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}

Tôi muốn có cái đồng hồ khi dùng option clock, nhưng khi biên dịch thì không hiển thị. Tôi dùng Miktex 2.8 và Acrobat Reader 9.4 để đọc. Mong diễn đàn giúp đỡ. Chân thành cám ơn.

logarit.log (46.5 kB) phuongnam, 03-11-2010 10:07

logarit.tex (7.4 kB) phuongnam, 04-11-2010 01:02

logarit.log (45.3 kB) phuongnam, 04-11-2010 22:51

History

Updated by over 2 years ago

 • Due date set to 30-11-2010
 • Category set to trình diễn: powerdot
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help

Updated by over 2 years ago

  Anh biên dịch tài liệu powedot như thế nào? Cho em biết tất cả các lệnh mà anh dùng đã biên dịch, hoặc cách đã dùng trong Editor của anh.

  Updated by phuongnam over 2 years ago

   Anh biên dịch như sau:
   Bước 1: Texify -> DVI;
   Bước 2: DVi -> PS;
   Bước 3: PS -> PDF

   Updated by phuongnam over 2 years ago

   • File logarit.pdf added

   Đây là file logarit.pdf mà anh biên dịch được.

   Updated by over 2 years ago

    phuongnam wrote:

    Đây là file logarit.pdf mà anh biên dịch được.

    Anh dịch TeX -> DVI, rồi dừng lại, gửi cho em tập tin *.log.

    Updated by phuongnam over 2 years ago

    File này anh dùng Miktex 2.7. Gởi em.

    Updated by over 2 years ago

     phuongnam wrote:

     File này anh dùng Miktex 2.7. Gởi em.

     Mã nguồn của anh gõ sai rồi anh ơi. Chú ý nhé: clock,fleqn, chứ không phải à clock<xuống dòng>fleqn. Cái anh gõ sẽ được hiểu là clockfleqn.

     Updated by over 2 years ago

     • File deleted (logarit.pdf)

     Updated by phuongnam over 2 years ago

     Anh làm theo em chỉ thì biên dịch không được. Khi đó, anh sửa lại như cũ bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl + Z thì biên dịch cũng không được luôn. Lúc đó, anh vào vào folder chứa tập tin xoá tập tin *toc, *log, ... thì mới biên dịch lại được. Anh gởi cho em file nguồn nhé (làm như em chỉ). Em cố gắng giúp anh. Thứ Bảy này anh dạy rồi. Cám ơn em thật nhiều.

     Updated by over 2 years ago

     • % Done changed from 0 to 50

     phuongnam wrote:

     Anh làm theo em chỉ thì biên dịch không được. Khi đó, anh sửa lại như cũ bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl + Z thì biên dịch cũng không được luôn. Lúc đó, anh vào vào folder chứa tập tin xoá tập tin *toc, *log, ... thì mới biên dịch lại được. Anh gởi cho em file nguồn nhé (làm như em chỉ). Em cố gắng giúp anh. Thứ Bảy này anh dạy rồi. Cám ơn em thật nhiều.

     Anh xóa hết các tập tin toc, log rồi biên dịch lại với clock,fleqn, xem kết quả thế nào nhé. Anh không thể gõ sai tùy chọn mà biên dịch đúng được.

     Updated by phuongnam over 2 years ago

      Anh làm như em nói, nhưng không được.

      Updated by over 2 years ago

       phuongnam wrote:

       Anh làm như em nói, nhưng không được.

       Ít ra thì anh cũng gửi cho em tập tin *.log. Chứ nói không được thì em cũng chịu thôi. Gửi mã nguồn em cũng chẳng làm gì với nó được.

       PS: Lần sau anh cứ nói kiểu này thì em chẳng buồn giúp anh nữa. Xem Smart Questions

       Updated by phuongnam over 2 years ago

       Xin lỗi Kỳ Anh nhé. Đây là *log.

       Updated by over 2 years ago

        phuongnam wrote:

        Anh gởi cho em file nguồn nhé (làm như em chỉ). Em cố gắng giúp anh. Thứ Bảy này anh dạy rồi. Cám ơn em thật nhiều.

        Không kịp cho anh rồi. Hôm qua em đi làm về trễ.

        Updated by phuongnam over 2 years ago

         Cám ơn Kỳ Anh nhiều. Sáng nay anh dạy xong rồi. Thôi, không có đồng hồ trong file trình chiếu thì mình dùng đồ hồ tay của mình. Cám ơn em đã giúp đỡ.

         Updated by icy almost 2 years ago

         • Status changed from Assigned to Rejected
         • % Done changed from 50 to 100
         • Resolution set to Rejected