This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #788

font công thức toán trong Beamer

Added by doanvinh over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 04-11-2010
Priority: High Due date:
Assigned to: anhhk % Done:

100%

Category: trình diễn: beamer
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Tôi dùng gói Beamer để làm trình chiếu nhưng font trong công thức toán không giống như khi dùng latex để soạn thảo. Có cách nào để làm cho font chữ trong công thức toán như bình thương không? Mong diễn đàn chỉ dan, cám ơn nhiều

h1.jpg - cong thức toán trong beamer (9.4 kB) doanvinh, 04-11-2010 06:30

h2.jpg - cong thức toán trong latex bình thường (5.8 kB) doanvinh, 04-11-2010 06:30

History

Updated by ngocson over 2 years ago

  Tất nhiên là bạn có thể thay đổi font chữ trong Beamer. Nhưng vấn đề ở chỗ là tại sao phải thay đổi nhỉ? Việc tìm cách thay đổi có lẽ là không cần thiết và nhiều khả năng nó chỉ làm cho tài liệu xấu đi thôi.

  Updated by over 2 years ago

  • Category set to trình diễn: beamer
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to anhhk
  • Target version set to 2010_help

  Tôi dùng gói Beamer để làm trình chiếu nhưng font trong công thức toán không giống như khi dùng latex để soạn thảo. Có cách nào để làm cho font chữ trong công thức toán như bình thương không?

  Bạn muốn công thức có cỡ nhỏ lại ?

  Updated by doanvinh over 2 years ago

  Tôi muốn công thức toán có kiểu giống như trong soạn thảo bàng latex (hình 2), vì khi làm trình chiếu bằng beammer thì chữ trong cong thức toán có fangj như hình 1

  Updated by nqt over 2 years ago

  • Votes: 1/1

  Hì! Bạn xem file MathFonts.pdf gởi kèm: gồm các font toán cần thiết.
  Hi vọng, bạn sẽ tìm được font phù hợp ý mình.
  Có thể bạn vào links sau để tải về http://math.ecnu.edu.cn/~latex/beamer/MathFonts.pdf

  Updated by doanvinh over 2 years ago

   Cam on nqt da giup toi giai quyet van de

   Updated by over 2 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 0 to 100
   • Resolution set to Fixed