This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #791

Biên dịch file trong texnicenter

Added by hablack18 over 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 11-11-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: trình soạn thảo
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Trước đây em soạn các file tex bằng phần mềm PCTEX (Do các thầy trong khoa cấp). Trong phần mền này, có phím TYPESET để dịch tài liệu sang định dạng PDF. Tuy nhiên vừa rồi em thử dùng Texnicenter (vì có hỗ trợ Unicode) để soạn, sau khi soạn xong em không biết làm cách nào để nó dịch file cả??? Em thử chọn Buil, crt + F5, Crt+F7 rồi mà vẫn không ăn thua??? Không hiểu vì sao và làm cách nào để nó dịch file đây? Mong các thầy chỉ giúp em với!!!

History

Updated by over 2 years ago

 • Category set to trình soạn thảo
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 10

Không như PCTeX, khi dùng TeXnicCenter bạn phải cài thêm MiKTeX (http://miktex.org/) hoặc TeXLive.

Updated by hablack18 over 2 years ago

  OH. Em biết bệnh của nó rồi. Em vừa cài xong miktex và chạy thử, nhưng nó lại báo lỗi không nhận ra font utf8 chắc thêm font này vào là sẽ ok! Hi vọng mọi thứ sẽ ổn. Cám ơn các thầy rất nhiều!

  Updated by icy almost 2 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • Assigned to changed from anhhk to icy
  • % Done changed from 10 to 100
  • Resolution set to Fixed