This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #797

Bảng biến thiên dùng Tabvar

Added by phuongnam over 2 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 18-11-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: bảng: bảng biến thiên
Target version: 2011_help
Resolution:
Votes: 2/2

Description

Tôi gởi diễn đàn tập tin nhỏ này. Tập tin gồm các bảng thường gặp của chương trình toán phổ thông.

tabvar.tex (9.1 kB) phuongnam, 18-11-2010 06:55

History

Updated by xuanquy over 2 years ago

  Rất đẹp và hữu ích! Chân thành cảm ơn bạn.

  Updated by thanhansp over 2 years ago

   xuanquy wrote:

   Rất đẹp và hữu ích! Chân thành cảm ơn bạn.

   Nếu được bạn có thể gơi bản biến thiên bằng gói Tablor luôn nhé!

   Updated by icy almost 2 years ago

   • Category set to bảng: bảng biến thiên
   • Status changed from New to Assigned
   • Assigned to set to icy
   • Target version set to 2011_help

   Updated by ruby 11 months ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 0 to 100