This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #819

Chèn hình ảnh vào tài liệu TeX

Added by hablack18 over 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 23-12-2010
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Việc soạn các văn bản Toán học không thể tránh khỏi phải chèn một số file hình ảnh. Em đã tham khảo một số cách trên google, nhưng vẫn không hiệu quả, Mong các thầy chỉ giúp em cụ thể hơn được không? Em đang cần chèn một số hình ảnh vẽ từ GSP vào file tex.

History

Updated by tanphu over 2 years ago

 • Votes: 1/1

Các định dạng ảnh JPG, PNG, EPS, PDF, ... có thể được chèn vào TeX. Bạn cần xuất ra được 1 trong các định dạng trên từ phần mềm vẽ hình. Thường thì việc chèn hình được thực hiện thông qua gói graphicx, bạn nên tham khảo cách dùng gói này.

Updated by thanhansp over 2 years ago

tanphu wrote:

Các định dạng ảnh JPG, PNG, EPS, PDF, ... có thể được chèn vào TeX. Bạn cần xuất ra được 1 trong các định dạng trên từ phần mềm vẽ hình. Thường thì việc chèn hình được thực hiện thông qua gói graphicx, bạn nên tham khảo cách dùng gói này.

Hoặc bạn có thể tham khảo tài liệu sử dụng gói graphicx từ đấy nhé! Chúc bạn thành công!

Updated by over 2 years ago

 • Category set to hình vẽ: nói chung
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to tanphu
 • Target version set to 2010_help
 • % Done changed from 0 to 90

Việc soạn các văn bản Toán học không thể tránh khỏi phải chèn một số file hình ảnh. Em đã tham khảo một số cách trên google, nhưng vẫn không hiệu quả, Mong các thầy chỉ giúp em cụ thể hơn được không? Em đang cần chèn một số hình ảnh vẽ từ GSP vào file tex.

Bạn thử tìm ở diễn đàn nhé: /archives/dragula.org/search/index/tex?q=chèn+hình . Ví dụ mẫu còn có sẵn ở trang wiki Images.

Updated by over 2 years ago

 • File deleted (graphicx.pdf)

Updated by over 2 years ago

  {{{deny @all; allow thanhansp, icy, tanphu}}}

  thanhansp wrote:

  tanphu wrote:

  Các định dạng ảnh JPG, PNG, EPS, PDF, ... có thể được chèn vào TeX. Bạn cần xuất ra được 1 trong các định dạng trên từ phần mềm vẽ hình. Thường thì việc chèn hình được thực hiện thông qua gói graphicx, bạn nên tham khảo cách dùng gói này.

  Hoặc bạn có thể tham khảo tài liệu sử dụng gói graphicx từ đấy nhé! Chúc bạn thành công!

  Các tài liệu đã có ở CTAN thì An chỉ cần nói ở CTAN, hoặc cung cấp liên kết, không cần tải lên diễn đàn (tốn rất nhiều băng thông). Cảm ơn An.

  Updated by over 2 years ago

  • Subject changed from Chen hinh anh vao Tex to Chèn hình ảnh vào tài liệu TeX

  Updated by icy almost 2 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 90 to 100
  • Resolution set to Fixed