This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #821

Tiết kiệm giấy

Added by hablack18 over 2 years ago. Updated over 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 25-12-2010
Priority: Normal Due date: 25-12-2010
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2010_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Chúc mừng giáng sinh viettug. Lâu nay soạn tài liệu trong TNC mình thường không để ý đến việc định dạng trang sao cho tiết kiệm giấy. File PDF mà TNC dịch ra nhiều khi chừa lề (trái + phải) khá nhiều, nhiều khi nó tự sang trang rất lãng phí. Không biết vấn đề này có ai quan tâm không? chỉ giúp mình với. Cám ơn mọi người rất nhiều!

History

Updated by tanphu over 2 years ago

 • Votes: 1/1

Bạn nên tham khảo gói geometry để điều chỉnh các lề trên, dưới, trái, phải. Sau đây là một ví dụ:

\usepackage[top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm]{geometry}

Updated by hablack18 over 2 years ago

  Tuyệt quá. Cái này còn hơn cả quà giáng sinh nữa. Cảm ơn TP nhiều! hì hì

  Updated by over 2 years ago

  • Due date set to 25-12-2010
  • Category set to định dạng: layout, header,...
  • Status changed from New to Closed
  • Assigned to set to tanphu
  • Target version set to 2010_help
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed