This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #822

Gói vietnam.sty trong texlive bị lỗi

Added by nguyenvanminh_hieu about 2 years ago. Updated about 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 07-01-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Có cách nào cài đặt lại gói vietnam.sty trong texlive?(Ubuntu) Các anh chị chỉ cho tôi với. Cảm ơn nhiều

History

Updated by ngocson about 2 years ago

 • Votes: 2/2

Bạn gỡ bỏ gói texlive-lang-vietnamese bằng lệnh

$sudo apt-get remove texlive-lang-vietnamese

Sau đó cài lại nó bằng câu lệnh

$sudo apt-get install texlive-lang-vietnamese.

Hi vọng cách này giúp cài lại gói language của tiếng việt và trong đó có chứa vietnam.sty

Updated by nguyenvanminh_hieu about 2 years ago

  Hiếu đã cài lại gói vietnam.sty thành công nhưng gói usc.sty lại lỗi.Xin chỉ cho câu lệnh.

  Updated by tanphu about 2 years ago

   Bản cài đặt Texlive của Hiếu là cài từ tập tin iso hay cài từ repository? Mình nghĩ nếu cài từ iso thì đầy đủ tất cả các gói rồi không cần phải làm như trên.

   Updated by about 2 years ago

   • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
   • Status changed from New to Assigned
   • Assigned to set to 3

   nguyenvanminh_hieu wrote:

   Hiếu đã cài lại gói vietnam.sty thành công nhưng gói usc.sty lại lỗi.Xin chỉ cho câu lệnh.

   Gói ucs không cần đâu Hiếu ơi. Bị lỗi thế nào Hiếu gửi lên đây nhé!

   Updated by about 2 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • Target version set to 2011_help
   • % Done changed from 0 to 100
   • Resolution set to Fixed