This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #825

Cài lại texlive

Added by nguyenvanminh_hieu about 2 years ago. Updated about 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 13-01-2011
Priority: Normal Due date: 31-01-2011
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: hệ thống: texlive, tetex
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Tôi chuyển Ubuntu sang tiếng việt thì texlive của tôi bị lỗi không hoạt động được. Xin hỏi anh chi chỉ cách gỡ bỏ texlive cũ để tôi cài lại. Cảm ơn nhiều

thuxetex.log (37.1 kB) nqt, 15-02-2011 08:47

thi_tlmgr.png (67.6 kB) nqt, 15-02-2011 22:30

History

Updated by icy about 2 years ago

  nguyenvanminh_hieu wrote:

  Tôi chuyển Ubuntu sang tiếng việt thì texlive của tôi bị lỗi không hoạt động được. Xin hỏi anh chi chỉ cách gỡ bỏ texlive cũ để tôi cài lại. Cảm ơn nhiều

  Bị lỗi gì vậy? Thứ 7 lên xì gòn nhớ xách theo cách PC cho oai nha :D

  Updated by icy about 2 years ago

  • Due date set to 31-01-2011
  • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to tanphu
  • Target version set to 2011_help
  • % Done changed from 0 to 10

  Updated by nguyenvanminh_hieu about 2 years ago

   sudo -s 
   cd /usr/local
   rm -rf texlive
   

   Updated by icy about 2 years ago

    nguyenvanminh_hieu wrote:

    [...]

    Kết quả thế nào vậy Hiếu?

    Updated by nguyenvanminh_hieu about 2 years ago

    • Votes: 1/1

    Kết quả thư mục và toàn bộ file trong texlive bị xóa sạch. Thế là cài lại được texlive rồi. Ông Kỳ Anh đừng có chọc tui nhen.

    Updated by icy about 2 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 10 to 100
    • Resolution set to Fixed

    Updated by phucluoi about 2 years ago

    • Votes: 1/1

    Theo kinh nghiem cua em la bac download trong bo texlive ve. Link o day:
    http://www.tug.org/texlive/acquire-iso.html

    Doc huong dan cai dat bang tieng anh. Nho cai vao thu muc /opt

    Cai xong roi thi phai export PATH cho dung (Sau khi cai xong tren console se hien ra huong dan export PATH, cung nhu huong dan cai dat.)

    Diem tien loi cua viec cai dat nay la:
    1) Neu ban mount /opt tu mot o dia rieng, khi ubuntu hu ban van ko mat het latex
    2) Ban co nguyen bo texlive, khoi mac cong tim kiem cac packages nua.

    Updated by nqt about 2 years ago

     Bạn hướng dẫn cụ thể cách thực hiện được không nào! Mình cài đặt thành công (trên ubuntu 10.10) nhưng vẫn chưa biên dịch các file (biên dịch bằng xelatex) mà mình đẫ chạy ổn định với MiKTeX 2.9 (trên Windows 7)! chẳng hạn: gói siunitx.sty vẫn còn chút lỗi (mình cung cấp sau) liên quan đến tuỳ chọn của nó!

     Updated by icy about 2 years ago

      nqt wrote:

      Bạn hướng dẫn cụ thể cách thực hiện được không nào! Mình cài đặt thành công (trên ubuntu 10.10) nhưng vẫn chưa biên dịch các file (biên dịch bằng xelatex) mà mình đẫ chạy ổn định với MiKTeX 2.9 (trên Windows 7)! chẳng hạn: gói siunitx.sty vẫn còn chút lỗi (mình cung cấp sau) liên quan đến tuỳ chọn của nó!

      Tìm tất cả các gói liên quan tới texlive và cài vào:

      $ apt-cache search texlive
      $ apt-get install texlive-core   # ví dụ
      $ apt-get install texlive-langextra # ví dụ
      

      Updated by nqt about 2 years ago

       theo mình biết: việc cài đặt từ file ISO (dung lượng khoảng 1,9 G cho TeXlive2010) là bộ đầy đủ nhất! Còn việc cài đặt từ reposite của Ubuntu 10.10 thì không đầy đủ lắm. Vậy mà, mình vẫn bị lỗi khi biên dịch các file tex được biên dịch thành cồng với MiKTeX 2.9!

       Updated by icy about 2 years ago

        nqt wrote:

        theo mình biết: việc cài đặt từ file ISO (dung lượng khoảng 1,9 G cho TeXlive2010) là bộ đầy đủ nhất! Còn việc cài đặt từ reposite của Ubuntu 10.10 thì không đầy đủ lắm.

        Vì vậy cần đảm bảo là tất cả các gói liên quan tới texlive được cài đặt.

        Vậy mà, mình vẫn bị lỗi khi biên dịch các file tex được biên dịch thành cồng với MiKTeX 2.9!

        Có thể lỗi do gói quá cũ hoặc quá mới, hoặc nguyên nhân khác chứ

        Updated by nqt about 2 years ago

        \documentclass[11pt]{article}
        \usepackage{amsmath,amsxtra,latexsym, amssymb, amscd}
        \usepackage[monochrome,gray]{xcolor}
        
        \usepackage{hyperref}
        
        \usepackage[
          load-configurations=abbreviations,
          output-decimal-marker={,},
          group-separator = {.}, color=blue,
          range-phrase = {—}, negative-color = red]{siunitx}
          \sisetup{detect-weight = true,
          detect-inline-weight = math
        }%
        
        \usepackage{xltxtra}
        
        \setmainfont{Times New Roman} 
        
        \begin{document}
        \begin{verse}
        Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. \\
        Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
        \end{verse}
        
        \num{1234566.7} \numrange{5}{9} $5-9$
        
        \end{document}
        

        Khi biên dịch bằng xelatex trong TeXlive2010 mà mình cài từ đĩa thì nó báo lỗi tại dòng: \sisetup..
        TB: Mình gởi kèm file log khi biên dịch nội dung file tex ở trên đấy!

        Updated by icy about 2 years ago

         nqt wrote:

         Khi biên dịch bằng xelatex trong TeXlive2010 mà mình cài từ đĩa thì nó báo lỗi tại dòng: \sisetup.. TB: Mình gởi kèm file log khi biên dịch nội dung file tex ở trên đấy!

         TeXLive 2010 công bố ngày 26 tháng 08 năm 2010, trong khi nqt dùng gói siunitx công bố ngày 01 tháng 02 năm 2011. Có phải bạn đã điều chỉnh (chép đè) bộ TeXLive? Nếu bạn đã điều chỉnh như vậy thì không thể nói là TeXLive bị lỗi được :D

         Ghi chú: Mình chộp ví dụ rất hay của nqt và để vào trang wiki nè Siunitx :P

         Updated by nqt about 2 years ago

         icy wrote:

         TeXLive 2010 công bố ngày 26 tháng 08 năm 2010, trong khi nqt dùng gói siunitx công bố ngày 01 tháng 02 năm 2011. Có phải bạn đã điều chỉnh (chép đè) bộ TeXLive? Nếu bạn đã điều chỉnh như vậy thì không thể nói là TeXLive bị lỗi được :D

         Cảm ơn bạn! Khi cài TeXlive 2010 thì mình cài từ file ISO. nhưng lúc cập nhật thì mình lấy từ mạng internet (mình chọn kho: ftp://ftp.comp.hkbu.edu.hk/pub/TeX/CTAN/systems/texlive/tlnet). Và mình thấy rằng: file siunitx.sty được cập nhật mới nhất (hi vọng là mình không nhầm) với lệnh
         ~$ sudo /usr/local/texlive/2010/bin/i386-linux/tlmgr --gui
         

         và khi xuất hiện giao diện quản lí TeXlive 2010, mình chọn reposity và update toàn bộ. hi vọng là: mình đã thực hiện đúng.
         1. Khi dùng MiKTeX 2.9, mình thường update hàng tuần nên thỉnh thoảng, có một số gói phát sinh lỗi và (hầu hết) tác giả tìm được lỗi và được cập nhật ở lần update tiếp theo, trong khi texlive được update ưu tiên trước (mình đọc trên mạng và nghĩ như vậy) . (hì! Mình bị lỗi liên quan đến gói siunitx.sty 2 lần đấy)
         2. siunitx.sty thú vị thật! Nó giúp chúng ta: thống nhất các đơn vị đo lường theo hệ quốc tế SI đấy. Đỡ phải mất công đổi dấu "phẩy", dấu "chấm" thập phân nữa. ví dụ: mình gõ \num{12.5} mình khai báo ở phần đầu văn bản định dạng: dấu chấm là dấu phẩy khi hiển thị vẫn được. Trong lúc $12,5$ sẽ ko ra kết quả như ý lắm :D.

         Theo bạn, mình nên làm như thế nào để có thể biên dịch thành công ví dụ (mình đã gởi kèm), trong khi MiKTeX là chạy ngon lành? hì

         TB: Cảm ơn bạn đã sử dụng một ví dụ vào trang wiki.

         Updated by icy about 2 years ago

         • Category changed from định dạng: font Việt, Nga,... to hệ thống: texlive, tetex

         nqt wrote:

         và khi xuất hiện giao diện quản lí TeXlive 2010, mình chọn reposity và update toàn bộ. hi vọng là: mình đã thực hiện đúng.

         Bạn chưa cập nhật toàn bộ, chưa cập nhật đầy đủ. Bằng chứng là phiên bản gói xparse bạn đang dùng là ngày 20/9/2010, còn phiên bản xparse mới nhất là 24/1/2011.

         1. Khi dùng MiKTeX 2.9, mình thường update hàng tuần nên thỉnh thoảng, có một số gói phát sinh lỗi và (hầu hết) tác giả tìm được lỗi và được cập nhật ở lần update tiếp theo, trong khi texlive được update ưu tiên trước (mình đọc trên mạng và nghĩ như vậy)

         Bạn nên tìm hiểu về cơ chế hoạt động của TeXLive (và MikTeX). Nếu việc cập nhật trên MikTeX không đồng bộ (như ví dụ vừa thấy của bạn với TeXLive) thì bạn cũng gặp lỗi hoàn toàn tương tự.

         Theo bạn, mình nên làm như thế nào để có thể biên dịch thành công ví dụ (mình đã gởi kèm), trong khi MiKTeX là chạy ngon lành? hì

         Cập nhật lại hệ thống TeXLive của bạn. Ít nhất là cập nhật gói xparse. Nếu bạn tiếp tục gặp lỗi thì vui lòng mở chủ đề khác (hơi lạc đề rồi :D). Cảm ơn bạn.