This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #826

Sơ đồ nhân hai ma trận

Added by galoi14 about 2 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 15-01-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: biểu đồ đại số
Target version: 2011_help
Resolution:
Votes: 2/2

Description

Mình muốn minh họa sơ đồ nhân hai ma trận (xem hình, phần đóng khung mùa đỏ) nhưng không biết làm thế nào. Một người chỉ mình cách này: "Cái này đúng là chưa biết LaTeX dùng mã lệnh ra sao, nhưng có ý tưởng là dùng LaTeX để xuất ra 2 ma trận trước ở PDF rồi dùng các chương trình edit pdf để vẽ thêm các đường kết nối, sau đó crop cho vừa đủ rồi chèn ảnh vào lại code LaTeX."

Cách này có vẻ không hay lắm. Xin các cao thủ giúp mình một tay nhe :)

so_do.jpg (451.9 kB) galoi14, 15-01-2011 09:29

History

Updated by icy about 2 years ago

 • Category set to biểu đồ đại số
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to icy
 • % Done changed from 0 to 10

galoi14 wrote:

Cách này có vẻ không hay lắm. Xin các cao thủ giúp mình một tay nhe :)

Bạn dùng các chương trình vẽ hình cho TeX (Ví dụ, texpic, texdraw) để vẽ một ma trận như vậy.

Updated by icy about 2 years ago

 • Target version set to 2011_help

Updated by nqt about 2 years ago

 • Votes: 1/1

Hì! Về phép nhân ma trận, theo mình biết thì có một mẫu được sử dụng gói tikz, pgf nè [[http://www.texample.net/tikz/examples/matrix-multiplication/]]

Updated by galoi14 about 2 years ago

  Cám ơn sdfghj và đặc biệt là nqt nhiều nhe :) Không ngờ xem qua thấy "quá ấn tượng"! Để gáng tìm hiểu xem :((

  Updated by icy about 2 years ago

  • % Done changed from 10 to 20

  galoi14 wrote:

  Cám ơn sdfghj và đặc biệt là nqt nhiều nhe :) Không ngờ xem qua thấy "quá ấn tượng"! Để gáng tìm hiểu xem :((

  Tikz cũng là công cụ vẽ hình. Bài toán của bạn phải được giải bằng các phép vẽ thủ công, chứ không có gói nào làm sẵn cho việc đó :)

  Chúc may mắn.

  Updated by ruby 11 months ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 20 to 100