This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #830

Cách tạo dấu bằng, dấu tương đương

Added by galoi14 about 2 years ago. Updated about 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 26-01-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: định dạng: công thức toán
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Mình có xem một quyển sách đại số tuyến tính soạn bằng latex có tạo ra dấu "=" dài, trên và dưới có thêm ghi chú d3-a.d2, d2-a.d1
(xem hình đính kèm). Không biết đánh lệnh làm sao? Mình mò hoài mà chưa được :( Chỉ biết lệnh \ndtstile{d3-a.d2}{d2-a.d1} cho kết quả "giống giống" nhưng thật sự chưa "hả giận".
Thêm nữa, mình muốn thay dấu bằng "=" bởi dấu tương đương "" thì đánh lệnh nào?
Mong các bạn giúp mình với nhe!

ANH_DINH_KEM.jpg (33.3 kB) galoi14, 26-01-2011 04:14

History

Updated by icy about 2 years ago

  • Category set to định dạng: công thức toán
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to icy
  • Target version set to 2011_help
  • % Done changed from 0 to 50

Thử dùng gói extarrows do Kỳ Anh viết nè : http://ctan.org/pkg/extarrows.

Tìm các gói khác trong tài liệu symbols (thử tìm ở Symbols Comprehensive).

Updated by galoi14 about 2 years ago

  • Votes: 1/1

sdfghj wrote:

Thử dùng gói extarrows do Kỳ Anh viết nè : http://ctan.org/pkg/extarrows.

Tìm các gói khác trong tài liệu symbols (thử tìm ở Symbols Comprehensive).

Bác Kỳ Anh hay quá! Mình có tìm trong tài liệu bạn nói nhưng chỉ thấy minh họa một số về gói lệnh này (xem trang 69, trong The Comprehensive LATEX Symbol List), không đầy đủ. Khi xem tài liệu ở http://ctan.org/pkg/extarrows thì mới biết đầy đủ và rõ ràng:

\arrowname[sub-script]{super-script}
arrowname is xlongequal, xLongleftarrow, etc.
The parameter [sub-script] is optional.

Vấn đề ở đây đối với mình là ko biết
The parameter [sub-script] is optional
trong
\arrowname[sub-script]{super-script}

Giờ thì mình đã tạo được kí hiệu theo ý mình rồi :)

Cám ơn tác giả gói extarrows nhe! Và bạn sdfghj đã giúp mình :->

Updated by icy about 2 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 50 to 100
  • Resolution set to Fixed