This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #833

không tìm thấy hhcount.sty trong hệ thống texlive?

Added by nqt about 2 years ago. Updated about 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 31-01-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: -- chủ đề khác
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Hi! Mình đang chuyển sang dùng Ubuntu 10.10 với TeXlive 2010 (mình cài từ file ảnh ISO). Sau khi cài đặt xong, mình thử biên dịch một số file (mà mình đã biên dịch thành công trong MiKTeX 2.9). nhưng nó báo lỗi thiếu file hhcount.sty?
Mình không rõ lí do. Mình có gởi kèm file .log để các bạn (đang dùng TeXlive 2010) tham khảo.

Dekiemtracuoiki_ThiK13NAD_12.log (43.7 kB) nqt, 31-01-2011 10:34

hhcount.sty (13.6 kB) icy, 01-02-2011 21:09

History

Updated by nguyenvanminh_hieu about 2 years ago

  Bạn có thể gửi kèm file.tex?

  Updated by icy about 2 years ago

  • File hhcount.sty added
  • Category set to -- chủ đề khác
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to icy
  • Target version set to 2011_help
  • % Done changed from 0 to 50

  nqt wrote:

  Hi! Mình đang chuyển sang dùng Ubuntu 10.10 với TeXlive 2010 (mình cài từ file ảnh ISO). Sau khi cài đặt xong, mình thử biên dịch một số file (mà mình đã biên dịch thành công trong MiKTeX 2.9). nhưng nó báo lỗi thiếu file hhcount.sty?

  Gói hhcount dường như không nằm trong bản phân phối TeXLive; theo mình biết thì gói đó được viết để dùng cho UKTUG, và mình không tìm thấy gói này ở ctan :)

  Bạn có thể tải gói này về ở hhcount.sty và chép vào trong thư mục chứa tài liệu của bạn. Các ghi chú quan trọng khi dùng gói này như sau:

  % This package causes severe problems when using running heads !!!
  % containing section numbers!
  % This package should not be loaded before makeidx or index !!!
  % or before the macro \makeindex is called!
  

  Hiếu wrote:

  Bạn có thể gửi kèm file.tex?

  Hiếu ơi, tập tin .log là đủ xử rồi (hầu hết các trường hợp).

  Updated by nqt about 2 years ago

   Cảm ơn các bạn nhiều. Hic! Như vậy, tập hợp các ''gói lệnh'' (khái niệm này chỉ dùng trong MiKTeX, ý của bạn Kỳ Anh) trong TeX không được nạp sẵn một cách ''đầy đủ'' trong cả MiKTeX và TeXlive.

   Updated by icy about 2 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 50 to 100
   • Resolution set to Fixed

   nqt wrote:

   Cảm ơn các bạn nhiều. Hic! Như vậy, tập hợp các ''gói lệnh'' (khái niệm này chỉ dùng trong MiKTeX, ý của bạn Kỳ Anh) trong TeX không được nạp sẵn một cách ''đầy đủ'' trong cả MiKTeX và TeXlive.

   Có thể nqt cài MikTeX và TeXLive chưa đúng, chưa phải là bản full. Lưu ý là ngay cả MikTeX full thì cũng không thể có mọi thứ như TeXLive. Tốt nhất là tham khảo tài liệu của gói hoặc TeXLive về gói hhcount.