This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #835

Làm sao tạo ghi chú,minh họa cho ma trận?

Added by galoi14 about 2 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Rejected Start Date: 10-02-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2011_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Mình có một số ảnh (xem file đính kèm) chụp từ một quyển sách đại số tuyến tính soạn bằng latex. Trong đó có các ghi chú, minh họa cho các ma trận. Không biết đánh lệnh hay dùng gói gì để làm được như vậy hả các bạn? Latex cơ bản thì mình biết một ít, nhưng gặp trường hợp này thì "bí" luôn :-(. Các bạn giúp mình với nhe!

Picture_002.jpg (29.3 kB) galoi14, 10-02-2011 23:42

Picture_002.jpg (29.3 kB) galoi14, 10-02-2011 23:42

Picture_003.jpg (41.6 kB) galoi14, 10-02-2011 23:42

Picture_004.jpg (26.3 kB) galoi14, 10-02-2011 23:42

Picture_001.jpg (23.5 kB) galoi14, 10-02-2011 23:47

History

Updated by galoi14 about 2 years ago

Updated by icy about 2 years ago

 • Category set to hình vẽ: nói chung
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to icy
 • Target version set to 2011_help

galoi14 wrote:

Mình có một số ảnh (xem file đính kèm) chụp từ một quyển sách đại số tuyến tính soạn bằng latex. Trong đó có các ghi chú, minh họa cho các ma trận. Không biết đánh lệnh hay dùng gói gì để làm được như vậy hả các bạn? Latex cơ bản thì mình biết một ít, nhưng gặp trường hợp này thì "bí" luôn :-(. Các bạn giúp mình với nhe!

Bạn dùng các chương trình vẽ hình (texdraw, texpic, tikz, pstricks,...) để vẽ thôi. Bạn đã thử chưa?

Updated by galoi14 about 2 years ago

  Cám ơn icy :) tikz thì mình mới biết một tí. Để mình tìm hiểu xem, rồi sẽ post kết quả học được lên đây.

  Updated by ruby 11 months ago

  • Status changed from Assigned to Rejected
  • % Done changed from 0 to 100