This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #841

Viết chữ ngược (giống hình ảnh trong gương)

Added by nqt about 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 14-03-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2011_help
Resolution: Rejected
Votes: 1/1

Description

Làm thế nào để xuất ra kết quả là hình ảnh của dòng văn bản trong một tấm gương phẳng. Theo mình biết thì gói bidi.sty, phải biên dịch văn bản bằng xelatex, giải quyết vấn đề này rất tốt, trừ khi dùng tiếng Việt. Có cách nào nữa không, nhỉ?

thuxetex.log - file .log biên dịch bằng xelatex (21.7 kB) nqt, 19-03-2011 10:14

thuxetex.pdf - file .pdf biên dịch bằng xelatex (4 kB) nqt, 19-03-2011 10:14

thupdflatex.log - file .log biên dịch bằng pdflatex (20.5 kB) nqt, 19-03-2011 10:14

History

Updated by icy about 2 years ago

 • Category set to hình vẽ: nói chung
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to anhhk
 • Target version set to 2011_help
 • Votes: 1/1

Câu hỏi này khó quá :) Để mình coi lại xem. Cách chữa cháy là để các chữ trong một box, rồi xoay box đó 180 độ.

Updated by icy about 2 years ago

 • % Done changed from 0 to 10
 • Votes: 1/1

nqt wrote:

Làm thế nào để xuất ra kết quả là hình ảnh của dòng văn bản trong một tấm gương phẳng.

À yêu cầu của nqt là: từ chuỗi đây là ví dụ trở thành dụ ví là đây, hay là trở thành ụd ív àl yâđ

Updated by nqt about 2 years ago

  icy wrote:

  ụd ív àl yâđ

  Cảm ơn bạn icy. Cái này đúng là ý của mình rồi! Nhưng văn bản này cũng không phải là hình ảnh trong gương phẳng. Ôi!

  Updated by icy about 2 years ago

   nqt wrote:

   icy wrote:

   ụd ív àl yâđ

   Cảm ơn bạn icy. Cái này đúng là ý của mình rồi! Nhưng văn bản này cũng không phải là hình ảnh trong gương phẳng. Ôi!

   Như vậy là không phải dùng cách xoay hình như mình nói rồi. Mình sẽ xem lại.

   Yêu cầu của nqt là lấy ảnh của phép đối xứng trục. Cũng là hình ảnh nhìn qua gương nhưng phương nhìn phải đổi một chút thôi.

    abc |gương| cba   # yêu cầu của nqt
    x  |gương| x'
    y  |gương| y'
    z  |gương| z'
   

   Updated by icy about 2 years ago

   • % Done changed from 10 to 90

   nqt dùng gói stringstrings. Tài liệu của gói này ở CTAN . Tìm tới lệnh \reverestring :)

   Updated by nqt about 2 years ago

   Hì! Mình thử dùng lệnh \reverestring trong viêc biên dịch bằng xelatexpdflatex. Rất tiếc, vẫn không thể biên dịch và hiển thị tiếng Việt! Bạn xem một số ví dụ nhé.
   1. biên dịch bằng xelatex cho file thuxetex.tex với nội dung như sau:
    \documentclass[11pt]{article}
    
    \usepackage{xltxtra}
    \usepackage{stringstrings}
    
    \begin{document}
    đây là ví dụ
    
    \reversestring{đây là ví dụ?} 
    
    \reversestring{day la vi du?}
    \end{document}
    

    mình cung cấp cả file .log.pdf của nó!
   2. biên dịch bằng pdflatex cho file thupdflatex.tex với nội dung như sau:
    \documentclass[11pt]{article}
    
    \usepackage{vntex}
    \usepackage{stringstrings}
    
    \begin{document}
    đây là ví dụ
    
    \reversestring{đây là ví dụ?} 
    
    \reversestring{day la vi du?}
    \end{document}
    

   khi biên dịch, chỉ có file .log thôi.

   Updated by icy about 2 years ago

   • % Done changed from 90 to 10

   Chịu thôi. Mình cũng đã thử vài cách, kể cả dùng \write18 mà chưa được. Có lẽ cách hay nhất là dùng LuaTeX; bằng không thì sử dụng các tính năng của trình soạn thảo!

   Updated by icy almost 2 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • Assigned to changed from anhhk to icy
   • % Done changed from 10 to 100
   • Resolution set to Rejected