This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #842

Vẽ hinh bằng pstricks

Added by nguyenvanminh_hieu about 2 years ago. Updated about 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 21-03-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Tôi có đoạn mã được biên dich từ GeoGebra .Tôi copy sang texmaker và biên dịch ra file pdf nhưng không thành công. Mong Các anh giúp đỡ

thu.tex (664 Bytes) nguyenvanminh_hieu, 21-03-2011 06:22

thu.log (17.7 kB) nguyenvanminh_hieu, 21-03-2011 06:22

thu.log (7.6 kB) nguyenvanminh_hieu, 21-03-2011 06:49

History

Updated by icy about 2 years ago

 • Category set to hình vẽ: nói chung
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to icy
 • Target version set to 2011_help
 • % Done changed from 0 to 50

Các tài liệu với hình vẽ pstricks thường không thể biên dịch trực tiếp bằng pdflatex. Hiếu thử biên dịch theo đường sau:

 1. Biên dịch bằng LaTeX: Chọn biểu tượng LaTeX -> DVI; nếu không có lỗi, tiếp:
 2. Chuyển kết quả qua dạng PS: Chọn biểu tượng DVI -> PS; nếu không có lỗi, tiếp:
 3. Chuyển kết quả qua dạng PDF: Chọn biểu tượng PS -> PDF.

TB: dạo này lu bu quá chưa thu xếp xuống Hiếu được. Nghèo quá bán xe máy rồi, nên pải đi xe đạp: http://postimage.org/image/vgub5138/ :P

Updated by nguyenvanminh_hieu about 2 years ago

Kỳ Anh xem giúp file này xem Hiếu vừa biên dịch file DVI nhưng không được. Bán xe thì mai mốt về bằng xe buýt chứ có gì đâu. Mai mốt lễ 10/3 AL về chơi

Updated by nguyenvanminh_hieu about 2 years ago

  Nhưng Hiếu biên dịch ra file ps thành công

  Updated by nguyenvanminh_hieu about 2 years ago

   Sau khi biên dịch ra file ps .Hiếu chọn Latex+dvips+ps2pdf+viewpdf thì đã thành công rồi. Cảm ơn ý tưởng của Kỳ Anh nha.

   Updated by icy about 2 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 50 to 100
   • Resolution set to Fixed

   nguyenvanminh_hieu wrote:

   Sau khi biên dịch ra file ps .Hiếu chọn Latex+dvips+ps2pdf+viewpdf thì đã thành công rồi. Cảm ơn ý tưởng của Kỳ Anh nha.

   You're welcome :)