This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #843

Vẽ sơ đồ bằng tikzpicture

Added by galoi14 about 2 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Rejected Start Date: 27-03-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: phuoclh % Done:

100%

Category: hình vẽ: tikz
Target version: 2011_help
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Mình muốn vẽ sơ đồ (xem file kèm theo) bằng gói tikzpicture, nhưng "mò" hoài chưa ra. Nghe nói gói này học hơi lâu :). Bạn nào biết về gói này giúp mình với nhe!

so_do.JPG (44.8 kB) galoi14, 27-03-2011 09:21

History

Updated by icy over 1 year ago

  • Category changed from -- chủ đề khác: gói bất kỳ to hình vẽ: tikz
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to changed from 3 to phuoclh
  • Target version set to 2011_help

Offline sắp tới sẽ có bài về Tikz (mức độ cơ bản). Nếu có điều kiện thì galoi14 tham gia và theo dõi nhé. Mình gán chủ đề này lại cho tác giả của bài viết.

Updated by ruby 11 months ago

  • Status changed from Assigned to Rejected
  • % Done changed from 0 to 100