This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #850

đặt văn bản hình vuông?

Added by nqt almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 18-04-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: [email protected] % Done:

100%

Category: hình vẽ: nói chung
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Khi xem cuốn DIGITAL TYPOGRAPHY USING LaTeX, ở trang cuối cùng, mình để ý cụm văn bản:
The book ''Digital...was 1.6M'' được đặt trong 1 hình vuông, mình có gởi kèm file. Làm thế nào để thực hiện như vậy được?

Image_2.png (147 kB) nqt, 18-04-2011 21:21

hi.tex (3.1 kB) [email protected], 21-04-2011 03:10

History

Updated by icy almost 2 years ago

 • Category set to hình vẽ: nói chung
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to icy

Mình nhớ là trong cuốn LaTeX Companion có rất nhiều ví dụ như vậy

Updated by nqt almost 2 years ago

  Hì! Trong cuốn LaTeX Companion, mình tìm không ra ví dụ nào thích hợp với yêu cầu! Bạn tìm ra chưa?

  Updated by [email protected] almost 2 years ago

  • File hi.tex added
  • Votes: 1/1

  Dùng gói shapepar thử xem.

  Xem thêm trên CTAN về gói này (mà nó cũng có trong TeXlive luôn rồi) ở CTAN

  Chúc may mắn!

  Updated by icy almost 2 years ago

  • Target version set to 2011_help
  • % Done changed from 0 to 90

  [email protected] wrote:

  Dùng gói shapepar thử xem.

  Rất tuyệt :)

  Updated by icy almost 2 years ago

  Updated by nqt almost 2 years ago

   Cảm ơn bạn [email protected] nhiều! :)

   Updated by icy almost 2 years ago

   • Status changed from Assigned to Closed
   • % Done changed from 90 to 100
   • Resolution set to Fixed