This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #892

Hỏi về canh lề

Added by quangthangphan almost 2 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Closed Start Date: 30-05-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: định dạng: layout, header,...
Target version: 2011_help
Resolution:
Votes: 2/2

Description

Mình muốn thụt nguyên một đoạn văn vào 2cm so với lề trái thì mình phải làm như thế nào?

demo.tex (523 Bytes) [email protected], 30-07-2011 21:38

History

Updated by icy almost 2 years ago

 • Category set to định dạng: layout, header,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to icy
 • Target version set to 2011_help

quangthangphan wrote:

Mình muốn thụt nguyên một đoạn văn vào 2cm so với lề trái thì mình phải làm như thế nào?

Bạn thử như sau đây

\documentclass{article}

\begin{document}

Nội dung của đoạn văn đặc biệt
Nội dung của đoạn văn đặc biệt
Nội dung của đoạn văn đặc biệt
Nội dung của đoạn văn đặc biệt

\leftskip2cm

Nội dung của đoạn văn đặc biệt
Nội dung của đoạn văn đặc biệt
Nội dung của đoạn văn đặc biệt
Nội dung của đoạn văn đặc biệt
Nội dung của đoạn văn đặc biệt

\leftskip0cm

Nội dung của đoạn văn đặc biệt
Nội dung của đoạn văn đặc biệt
Nội dung của đoạn văn đặc biệt
Nội dung của đoạn văn đặc biệt
\end{document}

Tuy nhiên, mình muốn hỏi về tính chất đoạn văn mà bạn cần bố trí!? Nếu là một bài thơ, một đoạn trích dẫn thì đã có các môi trường riêng cho việc đó rồi.

Updated by quangthangphan almost 2 years ago

  Mình đã chèn như vậy (...) nhưng không được, đoạn văn vẫn như vậy, không thụt vào chút nào.
  Đoạn văn mình nói ở đây là những công thức Toán.

  Updated by icy almost 2 years ago

   quangthangphan wrote:

   Mình đã chèn như vậy (...) nhưng không được, đoạn văn vẫn như vậy, không thụt vào chút nào. Đoạn văn mình nói ở đây là những công thức Toán.

   Công thức Toán thì phải xử lý cách khác, không theo kiểu của các đoạn văn (bản) thông thường. Nghĩa là trong TeX có sự phân biệt giữa các kiểu đoạn văn và công thức toán.

   Bạn có thể cung cấp mã nguồn hoặc mô tả chính xác điều bạn cần thì mình mới giúp được.

   Updated by galoi14 almost 2 years ago

    Hình như bên trang VieTex của thầy Điển có gói làm dược điều này.

    Updated by quangthangphan over 1 year ago

     Ví dụ như thế này:

     • $\sin u=1 \Leftrightarrow u=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$
     • $\sin u=0 \Leftrightarrow u=k\pi$ \hspace*{3.5cm} $k \in \mathbb{Z}$
     • $\sin u=-1 \Leftrightarrow u=-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$

     Mình muốn mấy công thức này thụt vào so với lề trái 0.3 cm thì làm sao? Mình dùng lệnh \hspace{0.3cm} thì phải làm từng hàng, cực quá!!!mà nếu trong môi trường bảng thì nó lại không chịu thụt vào.Có lệnh nào làm cho chúng thụt vào cùng lúc không?

     Giúp mình với!Cảm ơn các bạn nhiều!

     Updated by icy over 1 year ago

     • Votes: 1/1

     quangthangphan wrote:

     Ví dụ như thế này:

     • $\sin u=1 \Leftrightarrow u=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$
     • $\sin u=0 \Leftrightarrow u=k\pi$ \hspace*{3.5cm} $k \in \mathbb{Z}$
     • $\sin u=-1 \Leftrightarrow u=-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$

     Mình muốn mấy công thức này thụt vào so với lề trái 0.3 cm thì làm sao? Mình dùng lệnh \hspace{0.3cm} thì phải làm từng hàng, cực quá!!!mà nếu trong môi trường bảng thì nó lại không chịu thụt vào.Có lệnh nào làm cho chúng thụt vào cùng lúc không?

     Giúp mình với!Cảm ơn các bạn nhiều!

     Câu hỏi:
     1. Tại sao phải thụt vào như vậy?
     2. Tất cả các phương trình đều có điều chỉnh lề trái như thế?
     3. Theo như mã nguồn bạn đưa thì cái bạn cầnthụt đầu dòng cho văn bản, chứ không phải cho công thức. Ví dụ, ở công thức thứ hai mà bạn chỉ ra, lệnh \hspace là cho môi trường văn bản còn không có ảnh hưởng gì đến công thức để bên trong hai dấu đô la ($).

     Theo mình hiểu thì bạn đang cố giải quyết một vấn đề bằng cách đặt ra một vấn đề khác chưa hợp lý. Mô tả chính xác điều bạn cần thì mình sẽ có thể giúp dễ dàng hơn.

     Updated by [email protected] over 1 year ago

     quangthangphan wrote:

     Ví dụ như thế này:

     • $\sin u=1 \Leftrightarrow u=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$
     • $\sin u=0 \Leftrightarrow u=k\pi$ \hspace*{3.5cm} $k \in \mathbb{Z}$
     • $\sin u=-1 \Leftrightarrow u=-\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$

     Mình muốn mấy công thức này thụt vào so với lề trái 0.3 cm thì làm sao? Mình dùng lệnh \hspace{0.3cm} thì phải làm từng hàng, cực quá!!!mà nếu trong môi trường bảng thì nó lại không chịu thụt vào.Có lệnh nào làm cho chúng thụt vào cùng lúc không?

     Giúp mình với!Cảm ơn các bạn nhiều!


     Mình nghĩ cái này phải tùy mã nguồn các công thức của bạn được bố trí như thế nào

     Trường hợp 1:

     Nếu các công thức bạn muốn chỉnh, đều được soạn theo kiểu

     $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x} dx$\\
     $\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x} dx$\\
     $\int_0^{+\infty}\frac{\sin 3x}{x} dx$\\
     

     Thì khó có thể chỉnh lại được, vì nếu làm đồng loạt tất cả đều thụt vào k cm, thì ngay cả những "kí hiệu toán học trên dòng" cũng bị ảnh hưởng theo, như thế là không đạt yêu cầu rồi.

     Trường hợp 2:

     Nếu các công thức bạn muốn chỉnh, đều được soạn theo kiểu

     $$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x} dx$$
     $$\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x} dx$$
     $$\int_0^{+\infty}\frac{\sin 3x}{x} dx$$
     

     Thì mình không biết cách giải quyết :( , vì theo triết lí \LaTeX thì những công thức đó, khi soạn thảo chúng, bạn đã muốn chúng được canh giữa.

     Trường hợp 3:

     Nếu các công thức bạn muốn chỉnh, đều được soạn theo kiểu

     \begin{equation}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x} dx \end{equation}
     \begin{equation}\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x} dx \end{equation}
     \begin{equation}\int_0^{+\infty}\frac{\sin 3x}{x} dx \end{equation}
     

     Thì bạn có thể chỉnh lại chúng bằng cách, thêm tùy chọn fleqn vào gói amsmath (\usepackage[fleqn]{amsmath}) rồi xác định khoảng cách (ví dụ này là 2cm) muốn thụt vào đầu dòng bằng lệnh \setlength{\mathindent}{2cm} (để trước \begin{document} nhé). Xem thêm file tham khảo nếu khó khăn! :)

     Updated by ruby 11 months ago

     • Status changed from Assigned to Closed
     • % Done changed from 0 to 100