This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #894

Hỏi về cài đặt các font trong MathTime Professional II

Added by galoi14 almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 14-06-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: peter % Done:

100%

Category: định dạng: công thức toán
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 1/1

Description

Mình được một người bạn giới thiệu các font trong MathTime Professional II. ghe nói công thức toán tạo được rất đẹp! Mình tìm cách cài đặt nó nhưng chưa được, vì có những phần căn bản về file(như Create and register your own root directory)mình không rành lắm. Bạn nào đã dùng được MathTime Professional II thì hướng dẫn mình cài đặt với nhé. Thank you các bạn!

p/s: 1) Mình gửi hai file bạn mình cho. Nghe đâu đã crack được file gì đó.

2) http://blog.analogmachine.org/2010/09/20/hello-world/

History

Updated by peter almost 2 years ago

 • Votes: 1/1

Bạn tải file này trong đó có cả hướng dẫn http://www.mediafire.com/?jdctaxxza8ng682

 1. Copy tất cả các file trong thư mục texmf vào thư mục cài đặt Miktex
 2. Mở Menu run và nhập vào lệnh initexmf --edit-config-file updmap sau đó copy 2 dòng sau vào notepad
  # MathTimePro II 
  Map mtpro2.map
  
 3. Mở Menu run và nhập vào updmap
 4. Vào All Programs/Miktex2.x/Settings trong tab nhấn Refresh FNDBUpdate Formats
 5. Sau đó soạn thảo thử
  \documentclass[10pt,a4paper]{article}
  \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage[complete]{mtpro2}
  \usepackage{amsmath}
  \usepackage{amsfonts}
  \begin{document}
  $$ \left(
  \begin{matrix}
  1&2&3\\
  4&5&6\\
  5&4&1
  \end{matrix}
   \right)   $$ 
  \end{document}
  

Updated by icy almost 2 years ago

 • Category set to định dạng: công thức toán
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to peter
 • Target version set to 2011_help
 • % Done changed from 0 to 90

Updated by galoi14 almost 2 years ago

  Cám ơn bạn peter nhe :) Mình đã làm theo hướng dẫn và dịch sang PDF nhưng sao không thấy file PDF hiện ra :(. Dịch sang file DVI thì ra file DVI nhưng bị lỗi font, công thức toán ko ra. Không biết có sai gì không?
  P/S: mình dùng Vietex 2.8 + Miktex 2.8

  Updated by galoi14 almost 2 years ago

  • Votes: 1/1

  Oh! Mình đã tìm ra lỗi rồi :) Do không thể dịch trực tiếp sang pdf nên phải "F2 -> F9 -> F7" trong Texmaker.

  Updated by icy almost 2 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 90 to 100
  • Resolution set to Fixed