This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #899

Biên dịch với cpro.cls

Added by nguyenvanminh_hieu almost 2 years ago. Updated almost 2 years ago.

Status: Closed Start Date: 23-06-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: định dạng: font Việt, Nga,...
Target version: 2011_help
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

Tôi có 1 file sample.tex khi biên dịch bình như hướng dẫn thi ổn nhưng khi thêm vào phần tiêu đề với chữ" KHẢO SÁT" chẳng hạn thì biên dịch không được .Mong diễn đàn giúp đỡ

cpro.cls (58.7 kB) nguyenvanminh_hieu, 23-06-2011 04:33

sample_khaosat.tex (9.9 kB) nguyenvanminh_hieu, 23-06-2011 04:33

sample_khaosat.log (16.8 kB) nguyenvanminh_hieu, 23-06-2011 04:34

sample_khaosat.log (31.4 kB) nguyenvanminh_hieu, 24-06-2011 06:59

History

Updated by nguyenvanminh_hieu almost 2 years ago

Updated by icy almost 2 years ago

 • File deleted (fig1.pdf)

Updated by icy almost 2 years ago

 • File deleted (sample.log)

Updated by icy almost 2 years ago

 • File deleted (sample.tex)

Updated by icy almost 2 years ago

 • Category set to định dạng: font Việt, Nga,...
 • Status changed from New to Assigned
 • Assigned to set to icy
 • Target version set to 2011_help
 • % Done changed from 0 to 50

Hiếu thay cách dùng gói vietnam đi nhé, đổi từ utf8x thành utf8 xem.

Updated by nguyenvanminh_hieu almost 2 years ago

  Hiếu đã làm như hướng dẫn .Xoa 1 số file và đỏi cách dùng gói vietnam nhưng biên dịch vẫn lỗi

  Updated by icy almost 2 years ago

   nguyenvanminh_hieu wrote:

   Hiếu đã làm như hướng dẫn .Xoa 1 số file và đỏi cách dùng gói vietnam nhưng biên dịch vẫn lỗi

   Lỗi mới này chắc khác lỗi cũ. Cho mình xem tập tin log. Cảm ơn.

   Updated by nqt almost 2 years ago

    Đọc file cpro.cls, mình để ý rằng: cpro.cls được chỉnh sửa từ lớp amsart.cls?!
    Trước đây, khi thử sử dụng lớp amsart.cls (lớp này dùng để viết các bài báo khoa học, mà hội toán học Mỹ thường dùng), mình thấy rằng: không thể hiển thị tiếng Việt có dấu cho tiêu đề văn bản... (mình chưa kiểm tra font được sử dụng trong gói amsart.cls)!

    Updated by nguyenvanminh_hieu almost 2 years ago

    • File sample.log added

    Updated by nguyenvanminh_hieu almost 2 years ago

    • File sample_khaosat.log added

    Updated by nguyenvanminh_hieu almost 2 years ago

    Đừng xem 2 file.log trên xem file này nè

    Updated by icy almost 2 years ago

    • File deleted (sample.log)

    Updated by icy almost 2 years ago

    • File deleted (sample_khaosat.log)

    Updated by icy almost 2 years ago

    • Status changed from Assigned to Closed
    • % Done changed from 50 to 100
    • Resolution set to Rejected

    nqt wrote:

    Đọc file cpro.cls, mình để ý rằng: cpro.cls được chỉnh sửa từ lớp amsart.cls?! Trước đây, khi thử sử dụng lớp amsart.cls (lớp này dùng để viết các bài báo khoa học, mà hội toán học Mỹ thường dùng), mình thấy rằng: không thể hiển thị tiếng Việt có dấu cho tiêu đề văn bản... (mình chưa kiểm tra font được sử dụng trong gói amsart.cls)!

    Nếu bỏ đi lệnh \maketitle thì hoạt động tốt, biên dịch được. Chắc chắn là có xung đột giữa lớp cpro.cls với các gói tiếng Việt. Hiếu hãy liên hệ tác giả của gói đó để được biết thêm chi tiết. Vì đó là một gói không rõ nguồn gốc (tên gói là amsart nhưng tên tập tin là cpro.cls) và quá cũ (thời gian cập nhật ghi trong nội dung của lớp là tháng 10/2000, trong khi gói amsart mới nhất được cập nhật vào tháng 7/2009), nên mình nghĩ không cần phải mất thời gian tìm hiểu và fix lỗi cho gói đó nữa. Nên tìm cách khác hay hơn!