This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #901

Hỏi code mẫu theme đẹp

Added by galoi14 almost 2 years ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 26-06-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: nqt % Done:

100%

Category: trình diễn: beamer
Target version: 2011_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Mình thích mẫu này nhưng "mò" hoài không ra. Hình như tác giả đã thay đổi màu theme. Mà kiểu theme này là gì? Mong các bạn cho mình ý kiến với nhe!
P\S: Nhiều người hỏi xin file nguồn nhưng tác giả "im" luôn :)

vtug.pdf (1.1 MB) galoi14, 27-06-2011 09:19

History

Updated by galoi14 almost 2 years ago

  (duplicated)

  Updated by icy almost 2 years ago

  • Category set to trình diễn: beamer
  • Status changed from New to Assigned
  • Assigned to set to icy
  • Target version set to 2011_help
  • Votes: 1/1

  Nếu tác giả im luôn thì ai trả lời cho galoi đây :D

  Updated by tuonglientex almost 2 years ago

   Mình thích nhất dùng theme: {CambridgeUS}

   Updated by galoi14 almost 2 years ago

   • Votes: 1/1

   icy wrote:

   Nếu tác giả im luôn thì ai trả lời cho galoi đây :D

   Để mình năn nỉ tác giả xem sao :-D

   Updated by tanphu almost 2 years ago

   • Votes: 1/1

   Beamer đẹp nhưng có một điểm yếu, đó là gặp nhiều khó khăn khi muốn chiếu 1 tài liệu đã soạn dùng lớp article (hay các lớp khác tương đương), lúc đó phải tốn nhiều công sức chỉnh thủ công từng frame. Có thể dùng powerdot hay texpower thay thế.

   Updated by nqt almost 2 years ago

    Bạn tham khảo địa chỉ sau, có nhiều theme đẹp lắm! [[http://juluribk.com/2010/04/18/beamer-themes/]] và có các ví dụ (kèm mã nguồn của nó) :D

    Updated by galoi14 almost 2 years ago

    Cám ơn mọi người đã cho ý kiến về vấn đề của mình :-> Sau nhiều giờ "mò tới mò lui", mình đã tạo được một theme (chỉ thêm màu và chút đỉnh ...) cảm thấy ưng ý. Tặng mọi người làm quà nhé!
    P/S: xem file vtug.pdf ở trên

    Updated by nqt almost 2 years ago

     galoi14 wrote:

     Cám ơn mọi người đã cho ý kiến về vấn đề của mình :-> Sau nhiều giờ "mò tới mò lui", mình đã tạo được một theme (chỉ thêm màu và chút đỉnh ...) cảm thấy ưng ý. Tặng mọi người làm quà nhé!

     Cảm ơn bạn galoi14. Hì hì. File vtug.pdf được biên soạn, với lớp beamer.cls, rất công phu lắm. Đó cũng là tài liệu tham khảo tốt nữa :D

     Updated by icy over 1 year ago

     • Status changed from Assigned to Closed
     • Assigned to changed from icy to nqt
     • % Done changed from 0 to 100
     • Resolution set to Fixed