This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #902

Tạo mục lục

Added by nguyenvanminh_hieu almost 2 years ago. Updated 9 months ago.

Status: Assigned Start Date: 27-06-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: bảng: mục lục, toc, lot
Target version: 2012_help
Resolution: Fixed
Votes: 0/2

Description

Tôi tạo mục lục thì dòng đầu tiên font bị lỗi. Làm sao để tạo mục lục đẹp

daiso.log (28.1 kB) nguyenvanminh_hieu, 27-06-2011 05:18

History

Updated by nguyenvanminh_hieu almost 2 years ago

  nguyenvanminh_hieu wrote:

  Tôi tạo mục lục thì dòng đầu tiên font bị lỗi. Làm sao để tạo mục lục đẹp.Mong diễn đàn giúp đỡ

  Updated by nguyenvanminh_hieu almost 2 years ago

   Tạo đường chấm tổ ong. Tui tải trên mạng nhưng không được. Bạn nào có gói hka_fancy_dotted_toc_line.sty thì có thể đưa lên được không

   Updated by galoi14 almost 2 years ago

    Bạn đưa file nguồn để mình xem thử đi. File log xem ko rõ

    Updated by icy almost 2 years ago

    • Category set to -- chủ đề khác: gói bất kỳ
    • Status changed from New to Assigned
    • Assigned to set to icy
    • Target version set to 2011_help
    • % Done changed from 0 to 30

    nguyenvanminh_hieu wrote:

    Tạo đường chấm tổ ong. Tui tải trên mạng nhưng không được. Bạn nào có gói hka_fancy_dotted_toc_line.sty thì có thể đưa lên được không

    Thử liên kết này xem: /archives/dragula.org/attachments/download/169/hka_fancy_dotted_toc_line.sty

    Còn cái tập tin *.log thì chẳng thấy lỗi gì cả. Hiếu mô tả cụ thể hơn hoặc đưa luôn mã nguồn mới biết mà hướng dẫn được.

    Updated by nguyenvanminh_hieu almost 2 years ago

    • Votes: -1/1

    hiếu điều chỉnh file.toc dịch tốt rồi.Cảm ơn nhiều

    Updated by nguyenvanminh_hieu almost 2 years ago

     Hiếu hỏi thêm: Làm sao để tạo bảng mục lục màu đỏ khi click chuột vào mục lục thì ta tới trang đó để xem?

     Updated by nqt almost 2 years ago

      Hì! bạn dùng gói hyperref.sty với tuỳ chọn: colorlinks=true, nhé! Ví dụ:

      \usepackage[unicode=true, linktocpage=false, colorlinks=true]{hyperref}
      

      Updated by nguyenvanminh_hieu over 1 year ago

      • Votes: -1/1

      Cảm ơn các bạn nhiều nhen.Phần mục lục còn gì hay nữa không các bạn có thể chỉ cho tui được không?

      Updated by nguyenvanminh_hieu over 1 year ago

       Trong file tex gồm 2 cấp độ section và subsection .Khi tạo mục lục thì nó tự tạo hết ở cả 2 cấp độ. Nếu chỉ muốn tạo ở cấp độ section thôi thì làm thế nào? Mong các bạn chỉ giúp

       Updated by nqt over 1 year ago

        Bạn dùng gói tocvsec2.sty và lệnh \setcounter{tocdepth}{<số tự nhiên tương ứng với mức mà bạn cần>}.

        Ví dụ: Mình đang sử dụng lớp book.cls cho văn bản của mình, và mình chỉ muốn hiển thị trong bảng mục lục đến section thì mình đặt lệnh như sau:

        \usepackage{tocvsec2}\setcounter{tocdepth}{1}
        

        PS: Ở đây, chapter tương ứng với số 0, section tương ứng với số 1, tiếp tục như vậy.

        Updated by phuongnam over 1 year ago

         Tôi thử \usepackage{tocvsec2}\setcounter{tocdepth}{4} để thử cho \subsubsection{thử máy} nhưng trong mục lục không hiển thị \subsubsection. Vậy phải làm sao?

         Updated by nguyenvanminh_hieu over 1 year ago

         • Votes: -1/1

         Để thử cho subsubsection thì phải dùng chỉ số 3 chứ anh phuongnam.Cảm ơn các anh nhiều nhen.Không biết các anh đọc tài liệu nào biết hay quá vậy. Có thể cho biết tên được không?

         Updated by icy over 1 year ago

         • Status changed from Assigned to Closed
         • % Done changed from 30 to 100
         • Resolution set to Fixed

         Updated by icy over 1 year ago

         • Category changed from -- chủ đề khác: gói bất kỳ to bảng: mục lục, toc, lot

         Updated by nguyenvanminh_hieu 10 months ago

          Khi Hiếu tạo bảng mục lục vì bảng quá lớn nó nhảy sang trang khác 1 vài dòng không đẹp có cách nào khắc phục co lại chỉ 1 trang thôi ?

          Updated by nguyenvanminh_hieu 10 months ago

           Nếu muốn có dấu ... trong bảng mục lục cần thêm lệnh gì nữa ? Mong các bạn chỉ cho tôi.

           Updated by ruby 10 months ago

           • Status changed from Closed to Assigned

           nguyenvanminh_hieu wrote:

           Khi Hiếu tạo bảng mục lục vì bảng quá lớn nó nhảy sang trang khác 1 vài dòng không đẹp có cách nào khắc phục co lại chỉ 1 trang thôi ?

           Làm phông của trang mục lục nhỏ lại thôi, hoặc giảm khoảng cách giữa các dòng.

           Nếu muốn có dấu ... trong bảng mục lục cần thêm lệnh gì nữa ? Mong các bạn chỉ cho tôi.

           Dấu đó có sẵn mà ta. Nhưng chỉ cho các đề mục nhỏ thôi (Ví dụ chapter sẽ không có)

           Updated by nguyenvanminh_hieu 10 months ago

            Không biết làm phông trang mục lục nhỏ lại. Ai vậy chỉ dùm

            Updated by ruby 10 months ago

             nguyenvanminh_hieu wrote:

             Phông TO
             
             {
             % chỉnh cỡ phông ở đây
             % phông nhỏ
             > Không biết làm phông trang mục lục nhỏ lại. Ai vậy chỉ dùm
             }
             
             Lại Phông TO
             

             Updated by nguyenvanminh_hieu 10 months ago

              Hiếu làm như sau:

              \tableofcontents
              \chapter{fontsize{9pt}{chuong 1}}
              \chapter{fontsize{9pt}{chuong 2}}
              \chapter{fontsize{9pt}{chuong 3}}
              \chapter{fontsize{9pt}{chuong 4}}
              ...
              

              Biên dịch vẫn không được. Sai ở đâu? Vì sao sai?

              Updated by icy 10 months ago

               Làm theo hướng dẫn của tớ, đừng làm theo ý của Hiếu ;)

               Updated by nguyenvanminh_hieu 10 months ago

                Bảng mục lục trích những tiêu đề của các chương để hoàn thiện . Ý tưởng của Kỳ Anh là chỉnh cho đoạn văn mà .

                Updated by nguyenvanminh_hieu 10 months ago

                 Có lẻ lệnh ableofcontents cần phải bổ sung tham số

                 Updated by ruby 10 months ago

                  nguyenvanminh_hieu wrote:

                  Có lẻ lệnh \tableofcontents cần phải bổ sung tham số

                  Hiếu cứ chỉnh phông trong cặp {} là ok thôi. Không làm theo mà suy diễn tùm lum vậy trời, khổ thật. Tui không thèm bày ông cái gì hết cũng phải.

                  Updated by thanhansp 10 months ago

                   Em được biết thầy Kỳ Anh tạo mục lục trong Luận Văn thạc sĩ rất đẹp. Em cũng đang làm luận văn,mày mò mãi mà mục lục không đẹp bằng thầy được? rất mong thầy chia sẽ kỹ thuật làm?Em xin cám ơn!

                   Updated by thanhansp 10 months ago

                    Em đã dùng gói của thầy Kỳ Anh, mục lục rất đẹp nhưng còn chút xíu mà em rất muốn. Đó là, bản thần các chương nó không hiện tên chương mà chỉ hiện 1 KIẾN THỨC CHUẨN BỊ, Ý em muốn nó hiện chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ được không ạ..Mong diễn đàn giúp đỡ.

                    Updated by ruby 10 months ago

                     Tối về mình coi giúp. Bữa sau nhớ mở chủ để mới cho tiện theo dõi nhé.

                     Updated by ruby 10 months ago

                      thanhansp wrote:

                      Em đã dùng gói của thầy Kỳ Anh, mục lục rất đẹp nhưng còn chút xíu mà em rất muốn. Đó là, bản thần các chương nó không hiện tên chương mà chỉ hiện 1 KIẾN THỨC CHUẨN BỊ, Ý em muốn nó hiện chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ được không ạ..Mong diễn đàn giúp đỡ.

                      An dùng lớp nào để soạn luận văn thế? book, article hay lớp nào?

                      Updated by ruby 10 months ago

                       An xem ví dụ ở đây Titletoc ex100

                       Updated by icy 10 months ago

                       • Target version changed from 2011_help to 2012_help

                       Updated by thanhansp 9 months ago

                        ruby wrote:

                        thanhansp wrote:

                        Em đã dùng gói của thầy Kỳ Anh, mục lục rất đẹp nhưng còn chút xíu mà em rất muốn. Đó là, bản thần các chương nó không hiện tên chương mà chỉ hiện 1 KIẾN THỨC CHUẨN BỊ, Ý em muốn nó hiện chương 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ được không ạ..Mong diễn đàn giúp đỡ.

                        An dùng lớp nào để soạn luận văn thế? book, article hay lớp nào?

                        Mình dùng cả 3 gói văn bản?

                        Updated by thanhansp 9 months ago

                         ruby wrote:

                         An xem ví dụ ở đây Titletoc ex100

                         Mình thử rồi nhưng vẫn chưa như ý muốn.....